język: PolskiEnglish
Wyszukiwarka (odnaleziono: 15) nowe wyszukiwanie
Sortuj według :
Strona :1 / 1
PRZECHOWALNICTWO ŻYWNOŚCI. TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW
Cena :115,00 zł108,28 zł

PRZECHOWALNICTWO ŻYWNOŚCI. TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW

PRZECHOWALNICTWO ŻYWNOŚCI. TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW. W książce omówiono obiegi chłodnicze wraz z przedstawieniem możliwości zastosowania do obliczeń programów komputerowych, czynniki chłodnicze i płyny chłodzące, zasady i metody przechowywania mięsa, pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP), przechowalnictwo różnych owoców i warzyw, rodzaje i budowę komór, drzwi chłodniczych oraz meble chłodnicze wraz z zasadami projektowania instalacji chłodniczych do ich zasilania.

Wydawnictwo: SYSTHERM

KLIMATYZACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Produkt archiwalny

KLIMATYZACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Książka przedstawia zasady działania klimatyzacji w pojazdach samochodowych. Opisano budowę instalacji klimatyzacyjnej. Przeanalizowano występujące awarie, przedstawiono sposoby diagnozowania niesprawności działania instalacji.

Wydawnictwo: SYSTHERM

KOMFORT CIEPLNY, ZASADY OBLICZEŃ I URZĄDZENIA
Produkt archiwalny

KOMFORT CIEPLNY, ZASADY OBLICZEŃ I URZĄDZENIA

Czynniki chłodnicze. Klimat zewnętrzny i komfort cieplny. Zyski ciepła i obciążenia chłodnicze. Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wybrane urządzenia klimatyzacyjne. Układy chłodnicze bezpośrednie dla klimatyzacji. Układy sterowania i monitorowania w klimatyzacji.

Wydawnictwo: SYSTHERM

OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE. PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA, EKSPLOATACJA
Produkt archiwalny

OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE. PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA, EKSPLOATACJA

Podręcznik zawiera informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych. Wymagania ochrony cieplnej budynków wraz z obliczeniami cieplnymi i wilgotnościowymi przegród. Zasady obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków. Zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń. Zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki.

Wydawnictwo: SYSTHERM

POJAZDY CHŁODNICZE W TRANSPORCIE ŻYWNOŚCI
Produkt archiwalny

POJAZDY CHŁODNICZE W TRANSPORCIE ŻYWNOŚCI

Transport chłodniczy żywności w stanie zamrożonym i głęboko zamrożonym. Transport niezamrożonych artykułów spożywczych. Uregulowania prawne. Klasyfikacja i badania środków transportu chłodniczego. Budowa pojazdów chłodniczych. Cysterny izotermiczne. Kontenery do transportu artykułów spożywczych. Nadwozia izotermiczne, samochodowe agregaty chłodnicze. Rejestratory temperatury. Czynniki chłodnicze, oleje sprężarkowe oraz oleje do silników agregatowych. Identyfikacja mostków cieplnych.

Wydawnictwo: SYSTHERM

PORADNIK KLIMATYZACJI - TOM 1
Produkt archiwalny

PORADNIK KLIMATYZACJI - TOM 1

Książka na temat klimatyzacji i techniki klimatyzacyjnej. Podstawy meteorologiczne. Podstawy fizjologiczne. Wymiana ciepła. Podstawy techniki chłodniczej. Podstawy przepływu płynów. Podstawy akustyki. Podstawy oczyszczania powietrza. Technika regulacji instalacji klimatyzacyjnej.

Wydawnictwo: SYSTHERM

PRZECHOWALNICTWO I TRANSPORT
Produkt archiwalny

PRZECHOWALNICTWO I TRANSPORT

Jednostki wielkości fizycznych. Wybrane zagadnienia z termodynamiki. Obiegi chłodnicze. Zapotrzebowanie mocy chłodniczej. Komory i drzwi chłodnicze. Tunele chłodnicze. Przechowalnictwo. Transport chłodniczy. Czynniki chłodnicze i płyny chłodzące.

Wydawnictwo: SYSTHERM

REGULACJA HYDRAULICZNA SYSTEMÓW OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
Produkt archiwalny

REGULACJA HYDRAULICZNA SYSTEMÓW OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

Kompendium wiedzy o instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Systemy ogrzewania i chłodzenia. Komfort cieplny. Czynniki grzewcze i czynniki chłodzące. Straty hydrauliczne. Termoregulatory. Automatyczne zawory równoważące. Odbiorniki końcowe. Rurociągi. Pompy. Systemy zapewnienia mikroklimatu. Hydrauliczne równoważenie systemów. Automatyczne równoważenie systemów za pomocą zaworów wielofunkcyjnych. Oszczędności energii automatycznych systemów zapewnienia mikroklimatu.

Wydawnictwo: SYSTHERM

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 1
Produkt archiwalny

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 1

Książka opisuje zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Najwazniejsze zagadnienia książki: Właściwości techniczne pojazdu. Hamowanie, ABS, ASR, EBD, ESP, układy bezpieczeństwa jazdy, zwalniacz, regulator prędkości. Optymalizacja zużycia paliwa. Załadunek pojazdu i zabezpieczenie ładunku. Zasady bezpieczeństwa i wyposażenia pojazdu wpływające na jego bezpieczeństwo. Płyny eksploatacyjne. Oleje silnikowe. Oleje przekładniowe. Smary samochodowe.

Wydawnictwo: SYSTHERM

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 2
Produkt archiwalny

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 2

Akty prawne stosowane w transporcie drogowym. Dokumenty i kwalifikacje kierowcy w transporcie. Formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i konwencji. Prawidłowe wypełnianie druków, formularzy i innych dokumentów wymaganych. Przepisy socjalne. Przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym – specyfika, zasady. Urządzenia rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas.

Wydawnictwo: SYSTHERM

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 2
Produkt archiwalny

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 2

Książka zawiera akty prawne stosowane w transporcie drogowym. Dokumenty i kwalifikacje kierowcy w transporcie. Formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i konwencji. Prawidłowe wypełnianie druków, formularzy i innych dokumentów wymaganych. Przepisy socjalne. Przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym – specyfika, zasady.

Wydawnictwo: SYSTHERM

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 3
Produkt archiwalny

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 3

Transport lądowy jako dziedzina gospodarki państwa. Transport kombinowany. Transport ładunków nienormatywnych. Przewóz żywych zwierząt. Przewóz artykułów żywnościowych. Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne). Transport odpadów. Logistyka magazynowo-spedycyjna. Centra logistyczne. Ochrona środowiska naturalnego przed wpływem transportu. Zdrowie kierowcy, środowisko i elementy ergonomii stanowiska pracy kierowcy. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez kierowcę.

Wydawnictwo: SYSTHERM

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 4
Produkt archiwalny

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY - TOM 4

Książka zawiera akty prawne stosowane w transporcie drogowym. Dokumenty i kwalifikacje kierowcy w transporcie. Formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i konwencji. Prawidłowe wypełnianie druków, formularzy i innych dokumentów wymaganych. Przepisy socjalne. Przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym – specyfika, zasady.

Wydawnictwo: SYSTHERM

TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW
Produkt archiwalny

TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW

Książka przedstawia zasady działania klimatyzacji w pojazdach samochodowych. Opisano budowę instalacji klimatyzacyjnej. Przeanalizowano występujące awarie, przedstawiono sposoby diagnozowania niesprawności działania instalacji.

Wydawnictwo: SYSTHERM

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I PRZEPISY PRAWNE
Produkt archiwalny

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I PRZEPISY PRAWNE

W książce przedstawiono sprężarki chłodnicze. Omówiono ich podział oraz budowę. Opisano sprężarki tłokowe, typu scroll, śrubowe oraz rotacyjne. Podano metody regulacji wydajności sprężarek. W dalszej części poradnika omówiono szczegółowo budowę i zastosowanie chłodniczych wymienników ciepła, skraplaczy, parowników, zbiorników wyparnych, chłodnic międzystopniowych itp.

Wydawnictwo: SYSTHERM

Strona :1 / 1