język: PolskiEnglish

WŁAŚCIWOŚCI ASFALTÓW MODYFIKOWANYCH GUMĄ I MIESZANEK MINERALNO-GUMOWO-ASFALTOWYCH

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorPraca zbiorowa

ISBN978-83-2016-1985-0

Liczba stron120

Oprawamiękka

Format176 x 250mm

Rok wydania2017

Językpolski


Cena : 49,35 zł44,34 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

WŁAŚCIWOŚCI ASFALTÓW MODYFIKOWANYCH GUMĄ I MIESZANEK MINERALNO-GUMOWO-ASFALTOWYCH

Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektujących drogi i zajmujących się technologią warstw bitumicznych,
pracowników służb utrzymania dróg oraz pracowników naukowych i studentów wydziałów inżynierii lądowej 
wyższych  uczelni  o  specjalności  budowa  i  utrzymanie  dróg.

Książka opisuje właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych. Przedstawiono w niej możliwości modyfikacji asfaltu drogowego i mieszanki mineralno-asfaltowej rozdrobnioną gumą uzyskaną ze zużytych opon samochodowych, rozwiązania materiałowo-technologiczne z wykorzystaniem lepiszczy gumowo-asfaltowych i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych stosowane w budownictwie drogowym oraz korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania technologii gumowo-asfaltowej.  Przeanalizowano aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Scharakteryzowano sposoby projektowania mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych oraz oceniono właściwości tych mieszanek. Uwzględniono też informacje dotyczące wdrożenia technologii gumowo-asfaltowej w skali przemysłowej oraz podano zalecenia materiałowo-technologiczne związane z wykonywaniem nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.

pis treści:
1.    WPROWADZENIE 7
1.1.  Definicje i określenia  8
1.2.  Metody zagospodarowania zużytych opon samochodowych 9
1.2.1 Recykling materiałowy 9
1.2.2 Odzysk energetyczny 14
1.2.3 Zastosowanie całych zużytych opon lub ich części 14
1.3.  Modyfikacja asfaltu drogowego i mieszanki mineralno-asfaltowej rozdrobnioną gumą 15
1.3.1 Modyfikacja asfaltu rozdrobnioną gumą metodą na mokro 16
1.3.2 Modyfikacja mieszanki mineralno-asfaltowej rozdrobnioną gumą metodą na sucho 19
1.4   Rozwiązania materiałowo-technologiczne z wykorzystaniem lepiszczy gumowo-asfaltowych i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych stosowane w budownictwie drogowym 20
1.5.  Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne związane ze stosowaniem episzczy gumowo-asfaltowych 23
1.6.  Korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania technologii gumowo-asfaltowej 24
2.    WŁAŚCIWOŚCI LEPKOSPRĘŻYSTE LEPISZCZY GUMOWO-ASFALTOWYCH 26
2.1.  Charakterystyka i właściwości materiałów do modyfikacji 26
2.2.  Metodyka badań lepiszczy asfaltowych 29
2.3.  Charakterystyka i właściwości polimeroasfaltów jako lepiszczy porównawczych 31
2.4.  Modyfikacja lepiszczy asfaltowych rozdrobnioną gumą 32
2.4.1 Stanowisko do modyfikacji asfaltu rozdrobnioną gumą 32
2.4.2 Wybór technologii wytwarzania lepiszczy gumowo-asfaltowych 33
2.5.  Badania właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych 38
2.5.1 Materiały stosowane do produkcji lepiszczy gumowo-asfaltowych 38
2.5.2 Program badań lepiszczy gumowo-asfaltowych 38
2.5.3 Wybór optymalnych lepiszczy gumowo-asfaltowych do dalszych badań 39
2.6.  Analiza i ocena właściwości lepkosprężystych wybranych lepiszczy gumowo-asfaltowych 41
2.6.1 Konsystencja lepiszczy asfaltowych w pośredniej temperaturze eksploatacyjnej 41
2.6.2 Konsystencja lepiszczy asfaltowych w wysokiej temperaturze eksploatacyjnej 43
2.6.3 Indeks penetracji 44
2.6.4 Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych–temperatura łamliwości 45
2.6.5 Temperaturowy zakres plastyczności 46
2.6.6 Właściwości sprężyste lepiszczy asfaltowych w pośredniej temperaturze eksploatacyjnej 48
2.6.7 Lepkość dynamiczna 48
2.6.8 Moduł sztywności S i parametr m 53
2.6.9 Moduł zespolony ścinania G* i kąt przesunięcia fazowego δ 56
2.6.10Mikrostruktura lepiszczy modyfikowanych gumą i lepiszczy porównawczych 60
2.7.  Podsumowanie badań lepiszczy gumowo-asfaltowych  63
3.  WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-GUMOWO-ASFALTOWYCH

3.1.  Projektowanie mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych
3.1.1 Mieszanki porowate o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni
3.1.2 Mieszanki o uziarnieniu nieciągłym
3.1.3 Mieszanki o uziarnieniu ciągłym
3.2.  Analiza i ocena właściwości mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych
3.2.1 Właściwości objętościowe
3.2.2 Odporność na działanie wody
3.2.3 Odporność na deformacje trwałe
3.2.4 Trwałość zmęczeniowa 

4.    WDROŻENIE TECHNOLOGII GUMOWO-ASFALTOWEJ W SKALI PRZEMYSŁOWEJ 83
4.1.  Doświadczenia z produkcji lepiszcza gumowo-asfaltowego w skali przemysłowej 83
4.2.  Mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowe zastosowane do budowy dcinków doświadczalnych 85
4.3.  Opis odcinków doświadczalnych 88
4.4.  Wykonanie odcinków doświadczalnych z mieszankami mineralno-gumowo-asfaltowymi 91
5.    ZALECENIA MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DROGOWEJ Z MIESZANEK MINERALNO--GUMOWO-ASFALTOWYCH 94
5.1.  Lepiszcze gumowo-asfaltowe 94
5.2.  Mieszanki mineralno-asfaltowe z asfaltami modyfikowanymi gumą 96
5.3.  Membrany przeciwspękaniowe do remontów nawierzchni 105
5.4.  Produkcja lepiszcza oraz mieszanek z asfaltami modyfikowanymi gumą 107
5.4.1 Technologia produkcji lepiszcza modyfikowanego gumą 107
5.4.2 Kontrola jakości materiałów 107
5.4.3 Kontrola jakości produkcji asfaltu modyfikowanego gumą 109
5.4.4 Magazynowanie lepiszcza modyfikowanego gumą 109
5.4.5 Transport lepiszcza modyfikowanego gumą 109
5.4.6 Produkcja i wbudowanie mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych 109
5.4.7 Kontrola jakości przy wbudowywaniu i odbiorze warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych 110
PODSUMOWANIE 111
BIBLIOGRAFIA 113
FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER. SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD
Cena :73,50 zł66,34 zł

FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER. SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD

Instrukcja obsługi i naprawy bliźniaczych modeli samochodów dostawczych Citroen Jumper, Fiat Ducato i Peugeot Boxer. Książka zawiera dane techniczne i regulacyjne, prace obsługowo-naprawcze, materiały eksploatacyjne oraz schematy instalacji elektrycznej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

OGRZEWANIE DOMÓW Z ZASTOSOWANIEM POMP CIEPŁA
Cena :67,00 zł

OGRZEWANIE DOMÓW Z ZASTOSOWANIEM POMP CIEPŁA

Sposoby wykorzystania energii odnawialnej pobieranej z gruntu, rzek, jezior lub otaczjacego powietrza, do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym. Praktyczne sposoby realizacji ekologicznych instalacji grzewczych, w których zastosowano pompy ciepła. Diagnostyka i naprawy pomp ciepła. Liczne porady praktyczne i wskazówki dla zainteresowanych pozyskiwaniem ciepła z otoczenia.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH
Cena :78,75 zł57,10 zł

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH

Asfalty drogowe. Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych. Asfalty modyfikowane polimerami. Skały i kruszywa. Mieszanki mineralne i mineralno-asfaltowe. Walka z WMB (Wytwórnią Mieszanek Bitumicznych). Przygotowanie podłoża. Wykonywanie nawierzchni. Jak żyć i przetrwać na kontrakcie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

ROBOTY ZIEMNE I REKULTYWACYJNE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM
Cena :72,45 zł

ROBOTY ZIEMNE I REKULTYWACYJNE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

Realizacja drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz pozyskiwanie gruntów, metody umacniania skarp, rekultywację techniczno-biologiczną wykopów, odwarów, wałów ochronnych oraz zabiegi pielęgnacyjne skarp i zrekultywowanych gruntów pasa drogowego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator