język: PolskiEnglish

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1

WydawnictwoWydawnictwo Naukowe PWN

AutorAdam Piekarczyk, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec

ISBN978-83-01-16103-3

Liczba stron658

Oprawamiękka

Format165 x 235 mm

Rok wydania2014

Językpolski


Cena : 69,90 zł62,24 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1 
Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!

Pierwsza część dwutomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady i metody badawcze przeprowadzania diagnostyki żelbetu zgodnie z zaleceniami Eurokodów i norm krajowych.

W książce opisano metody umożliwiające określenie:

  • wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi,
  • ciężaru objętościowego i jednorodności betonu w konstrukcji,
  • wilgotności betonu badanego elementu,
  • szerokości i głębokości zarysowań betonu,
  • wewnętrznych wad struktury konstrukcji,
  • lokalizacji i średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny betonowej,
  • wytrzymałości stali,
  • wymiarów, deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu,

Podano przykłady każdego z omawianych typów badań zawierające opis techniki pomiaru i sposobu analizy oraz interpretację uzyskanych wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.

Spsi treści:

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
1. Metodyka diagnostyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Ogólne zasady diagnostyki konstrukcji żelbetowych . . . . . . . . . . 1
1.1.1. Typy diagnostyki żelbetowych obiektów budowlanych . . . . . . 1
1.1.2. Metody oceny stanu konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Wiarygodność wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1. Niezawodność i niepewność badań . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2. Sposoby wyznaczania niepewności wyników badań nieniszczących
in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3. Metody opracowywania wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.1. Podstawowe definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.2. Rozkłady statystyczne wyników badań . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.3. Metoda najmniejszych kwadratów i regresja liniowa . . . . . . . 25
Literatura do rozdziału 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Pomiary geometrii konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.1. Metodyka pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych . . . . . . . . . . 33
2.1.3. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2. Pomiary geodezyjne konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.1. Pomiar przemieszczeń poziomych . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2. Pomiar przemieszczeń pionowych . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.3. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3. Fotogrametria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.1. Podstawy metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.2. Metodyka pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.3.3. Opracowanie wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.4. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4. Trójwymiarowa identyfikacja obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.1. Podstawy metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.2. Metodyka i dokładność pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.3. Opracowanie wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.4.4. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5. Przykłady pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Przykład 1. Bezpośredni pomiar nachylenia posadzki przemysłowej . . . 56
Przykład 2. Pomiar geodezyjny ugięć stropu . . . . . . . . . . . . . 57
Literatura do rozdziału 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3. Zarysowania konstrukcji z betonów konstrukcyjnych . . . . . . . . . . . . 61
3.1. Przyczyny zarysowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.2. Rodzaje zarysowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3. Zarysowania różnych elementów konstrukcji . . . . . . . . . . . . . 70
3.3.1. Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.3.2. Płyty jednokierunkowo zbrojone . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.3. Płyty krzyżowo zbrojone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3.4. Ustroje płytowo-słupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.5. Tarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.3.6. Krótkie wsporniki słupowe i belkowe . . . . . . . . . . . . . 86
3.3.7. Słupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.4. Metody określania szerokości rys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4.1. Pomiar mikrorys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4.2. Pomiar szerokości rys w warunkach laboratoryjnych i in situ . . . 94
3.4.3. Pomiar szerokości rys podpowierzchniowych . . . . . . . . . . 97
3.5. Sposoby określania głębokości (zasięgu) zarysowań . . . . . . . . . . 99
3.6. Monitoring zarysowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Literatura do rozdziału 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4. Obciążenia próbne konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1. Rodzaje obciążeń próbnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1.1. Nieniszczące obciążenia próbne . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.1.2. Praktyczne wskazówki prowadzenia nieniszczących obciążeń próbnych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.1.3. Niszczące obciążenia próbne . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.2. Przykłady badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Przykład 1. Obciążenia nieniszczące . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Przykład 2. Obciążenia niszczące . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Literatura do rozdziału 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5. Określenie wytrzymałości betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.1. Badania niszczące betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.1.1. Pobieranie i przygotowywanie próbek . . . . . . . . . . . . . 147
5.1.2. Przeprowadzenie badań i określenie wytrzymałości betonu na ściskanie 152
5.1.3. Określenie klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych . 161
VI Spis treści
5.1.4. Określenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na podstawie
badań próbek rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
5.1.5. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.2. Sklerometryczne badania nieniszczące betonu . . . . . . . . . . . . . 175
5.2.1. Podstawy metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.2.2. Wpływ wybranych czynników na wielkości pomiarowe . . . . . 179
5.2.3. Warunki pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5.2.4. Opracowanie wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
5.2.5. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie . 192
5.2.6. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
5.2.7. Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5.3. Określanie wytrzymałości betonu metodą pull-out . . . . . . . . . . . 220
5.3.1. Podstawy metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
5.3.2. Wpływ wybranych czynników na wyniki badań . . . . . . . . . 232
5.3.3. Zależności korelacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
5.3.4. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie . 237
5.3.5. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5.3.6. Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
5.4. Badania ultradźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
5.4.1. Podstawy metody ultradźwiękowej . . . . . . . . . . . . . . 259
5.4.2. Zależność między wytrzymałością betonu a prędkością ultradźwięku 272
5.4.3. Wpływ wybranych czynników na prędkość ultradźwięku . . . . . 274
5.4.4. Warunki techniczne badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
5.4.5. Opracowanie wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
5.4.6. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie . 284
5.4.7. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
5.4.8. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Literatura do rozdziału 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
6. Określanie gęstości, wilgotności i składu stwardniałego betonu . . . . . . . 325
6.1. Metoda suszarkowo-wagowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
6.1.1. Oznaczanie gęstości stwardniałego betonu . . . . . . . . . . . 325
6.1.2. Określanie wilgotności betonu . . . . . . . . . . . . . . . . 332
6.2. Metody chemiczne oznaczania wilgotności . . . . . . . . . . . . . . 335
6.2.1. Szacowanie wilgotności metodą papierków wskaźnikowych . . . 335
6.2.2. Badanie wilgotności betonu metodą karbidową (CM) . . . . . . 336
6.3. Metody elektryczne określania wilgotności . . . . . . . . . . . . . . 340
6.3.1. Właściwości elektryczne betonu . . . . . . . . . . . . . . . . 340
6.3.2. Badanie wilgotności na podstawie pomiaru rezystywności . . . . 345
6.3.3. Metoda dielektryczna określania wilgotności betonu . . . . . . . 349
6.3.4. Metoda mikrofalowa badania wilgotności betonu . . . . . . . . 354
6.3.5. Aparatura do badań wilgotności metodami elektrycznymi . . . . 356
6.4. Badanie gęstości i wilgotności betonu metodami radiologicznymi . . . . 362
6.4.1. Przenikanie przez beton promieniowania T i X . . . . . . . . . 362
Spis treści VII
6.4.2. Badanie gęstości metodą radiometryczną . . . . . . . . . . . . 368
6.4.3. Określanie wilgotności metodą radiometryczną . . . . . . . . . 375
6.5. Określanie składu stwardniałego betonu . . . . . . . . . . . . . . . 376
6.5.1. Pobieranie próbek do badań . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
6.5.2. Metoda szacunkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
6.5.3. Metody chemiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
6.5.4. Metoda granulometryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
6.5.5. Metody oparte na oznaczaniu gęstości betonu i jego składników . 394
6.5.6. Metody radiologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
6.5.7. Metoda mikroskopowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
6.5.8. Metody kompleksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
6.6. Przykłady badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Przykład 1. Oznaczanie wilgotności betonu metodą suszarkowo-wagową . 402
Przykład 2. Badania wilgotności keramzytobetonu metodą dielektryczną . 403
Przykład 3. Badania wilgotności elementów z betonu zwykłego metodą
dielektryczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Przykład 4. Określanie wilgotności ścian prefabrykowanych metodą dielektryczna
˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Przykład 5. Określanie wilgotności materiałów budowlanych metodą mikrofalowa
˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Przykład 6. Badanie podciągania kapilarnego metodą mikrofalową . . . 408
Przykład 7. Określanie wilgotności muru metodą mikrofalową . . . . . 409
Przykład 8. Badania wilgotności betonu metodą radarową . . . . . . . 410
Przykład 9. Badania gęstości objętościowej metodą rozproszonego promieniowania
jonizującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Przykład 10. Określanie gęstości mieszanki betonowej metodą radiometryczną 412
Przykład 11. Badania wilgotności betonu lekkiego metodą radiometryczną 414
Przykład 12. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą szacunkową 415
Przykład 13. Określanie składu stwardniałego betonu zawierającego kruszywo
z wapnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Przykład 14. Badanie składu betonu metodą granulometryczną . . . . . 417
Przykład 15. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą mikroskopową 419
Literatura do rozdziału 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
7. Lokalizacja wad w betonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
7.1. Badania wizualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
7.1.1. Istotność wizualnej oceny konstrukcji . . . . . . . . . . . . . 424
7.1.2. Ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia badań wizualnych . . . 425
7.1.3. Aparatura wspomagająca wizualną ocenę konstrukcji . . . . . . 429
7.2. Metoda ultradźwiękowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
7.2.1. Propagacja fal sprężystych w betonie . . . . . . . . . . . . . 432
7.2.2. Sposoby określania nieciągłości struktury betonu metodą ultradźwiękową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
7.2.3. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
VIII Spis treści
7.3. Metoda młoteczkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
7.3.1. Podstawy teoretyczne metody młoteczkowej . . . . . . . . . . 446
7.3.2. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
7.4. Metoda termograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
7.4.1. Podstawy aktywnej termografii podczerwieni . . . . . . . . . . 457
7.4.2. Termografia impulsowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
7.4.3. Termografia modulacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
7.4.4. Termografia impulsowo-fazowa . . . . . . . . . . . . . . . . 468
7.4.5. Wibrotermografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
7.4.6. Detektory podczerwieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
7.5. Przykłady badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Przykład 1. Badania elementów betonowych metodą ultradźwiękową . . 477
Przykład 2. Określanie przyczepności powłok polimerowych do podkładów
metodą ultradźwiękową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Przykład 3. Badania metodą młoteczkową grubości kopuły żelbetowej przy
dostępie jednostronnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Przykład 4. Badania stanu ścian kanału żelbetowego metodą młoteczkową 484
Przykład 5. Wykrywanie nieciągłości betonu metodą młoteczkową . . . 487
Przykład 6. Badanie modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą
młoteczkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Przykład 7. Wykorzystanie metody młoteczkowej do wykrywania rozwarstwień
 między elementami betonowymi . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Przykład 8. Wykrywanie zarysowań metodą termografii podczerwieni . . 492
Przykład 9. Badania modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą
termografii podczerwieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Przykład 10. Wykrywanie nieciągłości struktury betonu metodą termografii
impulsowo-fazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Literatura do rozdziału 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
8. Lokalizacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych . . . . . . . . . . . . . 501
8.1. Metoda elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
8.1.1. Podstawy metody elektromagnetycznej . . . . . . . . . . . . . 503
8.1.2. Kalibracja urządzeń i metodyka pomiaru . . . . . . . . . . . . 511
8.1.3. Dokładność metody i interpretacja wyników . . . . . . . . . . 514
8.1.4. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
8.1.5. Przykłady badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
8.2. Metoda radarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
8.2.1. Podstawy metody radarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
8.2.2. Metodyka pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
8.2.3. Dokładność metody i interpretacja wyników . . . . . . . . . . 563
8.2.4. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
8.3. Metoda radiologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
8.3.1. Podstawy metody radiograficznej . . . . . . . . . . . . . . . 574
8.3.2. Metodyka pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
8.3.3. Stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Spis treści IX
8.4. Metoda ultradźwiękowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
8.4.1. Podstawy metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
8.4.2. Metodyka pomiaru i stosowany sprzęt . . . . . . . . . . . . . 601
8.5. Urządzenia hybrydowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Literatura do rozdziału 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
9. Określenie wytrzymałości stali zbrojeniowej
9.1. Badanie stali w odkrywkach
9.1.1. Wykonywanie odkrywek zbrojenia
9.1.2. Określanie gatunku stali na podstawie użebrowania prętów
9.1.3. Określanie producenta stali na podstawie użebrowania zbrojenia
9.2. Pobieranie próbek i badania wytrzymałościowe
9.2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek
9.2.2. Badania cech mechanicznych
9.2.3. Badania chemiczne
9.3. Przykłady badań
Przykład 1. Określenie gatunku stali na podstawie użebrowania i datywzniesienia obiektu
Przykład 2. Próba rozciągania prętów pobranych z konstrukcji
Literatura do rozdziału 9
TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DROGOWYCH
Cena :46,20 zł

TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DROGOWYCH

TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DROGOWYCH. Podręcznik w którym opisano: pojęcia, propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale nakładów na utrzymanie mostu, krzywe degradacji, kategorie trwałości mostów, wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość, wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

KAMIEŃ WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE
Cena :38,00 zł20,26 zł

KAMIEŃ WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE

W książce zebrano wiadomości o zasobach, wydobywaniu, obróbce i zastosowaniu kamienia, o jego walorach użytkowych i estetycznych. Książka jest adresowana do wszystkich osób związanych z kamieniarstwem zawodowo, bądź pragnących zdobyć wiedzę niezbędną w tym zakresie.

Wydawnictwo: Kabe

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 2
Cena :44,90 zł

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 2

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych. Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator