język: PolskiEnglish

LINIE DIAGNOSTYCZNE. ZAGADNIENIA TECHNICZNE I PRAWNE

WydawnictwoInstalator Polski

AutorKazimierz Sitek

ISBNPS 2011-04

Liczba stron58

Oprawabroszurowa

Format246 x 174 mm

Rok wydania2011

Językpolski


Cena : 40,00 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

PORADNIK SERWISOWY
LINIE DIAGNOSTYCZNE. ZAGADNIENIA TECHNICZNE I PRAWNE 
NR 04/2011

PORADNIK MOTORYZACYJNY. LINIE DIAGNOSTYCZNE - ZAGADNIENIA TECHNICZNE I PRAWNE

Spis treści:

 

 

1. OGÓLNA BUDOWA LINII DIAGNOSTYCZNYCH
1.1. Struktura linii dla aut osobowych  6
1.2. Struktura linii dla pojazdów ciężarowych i uniwersalnych  7

 

2. ZAKRES BADAŃ
2.1. Zakres badań linii dla aut osobowych  10
2.2. Zakres badań linii dla dla pojazdów ciężarowych i uniwersalnych  11

 

3. USYTUOWANIE ELEMENTÓW LINII NA STANOWISKU KONTROLNYM STACJI KONTROLI POJAZDÓW

 

4. ZASADNICZE ELEMENTY SKŁADOWE LINII DIAGNOSTYCZNYCH
4.1. Centralne jednostki sterujące
4.2. Urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu  16
4.3. Urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
4.3.1. Testery wibracyjne analizujące drgania w funkcji czasu (typu Boge)  21
4.3.2. Testery wibracyjne analizujące nacisk koła na podłoże (typu Eusama)  25
4.4. Urządzenia do kontroli działania hamulców  29
4.4.1. Urządzenia płytowe (najazdowe)  30
4.4.2. Urządzenia rolkowe  31
4.5. Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu  38
4.5.1. Urządzenia z napędem pneumatycznym  41
4.5.2. Urządzenia z napędem hydraulicznym  43
4.6. Inne urządzenia  43

 

5. TENDENCJE ROZWOJOWE LINII DIAGNOSTYCZNYCH 
5.1. Linie motocyklowe  48
5.2. Linie segmentowe  50
5.3. Linie podwójne  51
5.4. Linie uniwersalne  51
5.5. Linie mobilne  53
5.6. Linie z hamownią podwoziową  54

 

6. PODSUMOWANIE 

 

7. LITERATURA

 

PORADNIK SERWISOWY: LINIE DIAGNOSTYCZNE. ZAGADNIENIA TECHNICZNE I PRAWNE

WSTĘP

Określenie stanu technicznego pojazdu jest możliwe po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Im struktura pojazdu jest bardziej rozbudowana, tym bardziej pracochłonny i kosztowny jest proces diagnostyczny jego badania. Należy racjonalnie zorganizować taki proces oraz sterować jego przebiegiem. Proces badań diagnostycznych pojazdu samochodowego polega na wykonaniu określonego zbioru sprawdzeń i analizie uzyskanych wyników. Zależy on od stanu pojazdu i może być pozytywny lub negatywny.
Diagnozowanie pojazdów samochodowych dotyczy: bieżącej oceny stanu technicznego pojazdów funkcjonujących w określonym systemie eksploatacji lub okresowego przeprowadzania badań technicznych tych pojazdów. Bieżąca ocena stanu pojazdu umożliwia m.in. wykrywanie (lokalizację) usterek i uszkodzeń, ustalenie zakresu czynności niezbędnych do wykonania, kontrolę wykonanej obsługi lub naprawy czy też prognozowanie stanu technicznego. Okresowe przeprowadzanie badań technicznych wynika z aktów prawnych obowiązujących w danym kraju i ma na celu określenie, czy pojazd może być dopuszczony do ruchu drogowego z uwagi na jego stan techniczny.

Zakres diagnozowania podwozi pojazdów samochodowych obejmuje określenie stanu technicznego układów: napędowego, jezdnego, zawieszenia, kierowniczego oraz hamulcowego. Podstawowe parametry charakteryzujące stan układu napędowego (np. moc na kołach napędowych, drogę wybiegu) można badać na hamowniach podwoziowych. Ocenę stanu technicznego pozostałych układów podwozia wykonuje się obecnie najczęściej za pomocą urządzeń kontrolnych wchodzących w skład linii diagnostycznych.

Wymagania dotyczące warunków badań pojazdów samochodowych wymusiły określony zakres wyposażenia stanowisk kontrolnych. Rozwój technik pomiarowych, a zwłaszcza coraz szersze wykorzystanie elektroniki, pozwoliło na wprowadzenie nowej generacji urządzeń diagnostycznych w postaci skomputeryzowanych linii diagnostycznych, zbudowanych systemem modułowym, z automatycznym centralnie sterowanym przebiegiem kontroli. Stanowiska takie umożliwiają kompleksowe badanie układów podwozia pojazdu istotnie wpływających na bezpieczeństwo jazdy, w krótkim czasie i przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu wspólnych modułów. Wyniki pomiarów i obliczeń, po elektronicznym przetworzeniu, są wyświetlane na ekranie monitora w postaci liczbowej i graficznej. Stan techniczny pojazdu ocenia się na podstawie obszernego zbioru wartości parametrów diagnostycznych, porównywanych z ich wartościami nominalnymi. Istnieje możliwość archiwizacji wyników badań. Drukarka umożliwia otrzymanie protokołu z każdego badania. Stosowanie tej klasy urządzeń pozwala uzyskać dużą pewność wyników badań oraz całkowitą zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.


Seria Poradnik serwisowy swoją zawartością stanowi kompendium praktycznej, a zarazem nowoczesnej wiedzy warsztatowej. Artykuły o charakterze przeglądowym i szkoleniowym, przygotowane przez znanych już z Auto Moto Serwisu autorów, poruszają zagadnienia z następujących działów:

 • elektronika
 • elektryka
 • diagnostyka
 • technologia napraw mechanicznych
 • lakiernictwo i blacharstwo

Artykuły zawierają:

 • wiele praktycznych informacji z dziedziny budowy i eksploatacji samochodów,
 • opisy spotykanych w samochodach rozwiązań technicznych, oparte na unikalnych materiałach fabrycznych i literaturze zagranicznej,
 • technologie napraw najnowocześniejszych układów,
 • porady ekspertów z branży,
 • prezentowanie zagadnień budowlanych i technologicznych, związanych z projektowaniem, wyposażaniem i modernizowaniem warsztatów,
 • omówienie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

BADANIA STANOWISKOWE I DIAGNOSTYKA
Cena :70,35 zł

BADANIA STANOWISKOWE I DIAGNOSTYKA

Podręcznik akademicki poświęcony badaniom stanowiskowym i diagnostyce pojazdów samochodowych, zawierający klasyfikacje badań i wymagania przepisów oraz norm, opis organizacji i techniki badań stanowiskowych (metodyka badań, wybrane czujniki i aparatura pomiarowa, symulacyjne stanowiska badawcze i ich wyposażenie, podstawowe informacje o programowaniu badań, sterowanie stanowiskami i opracowywanie wyników). Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące laboratoryjnych badań silników, układów napędowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

STACJE KONTROLI POJAZDÓW. NORMY PRAWNE BADAŃ TECHNICZNYCH. PORADNIK SERWISOWY
Cena :25,00 zł

STACJE KONTROLI POJAZDÓW. NORMY PRAWNE BADAŃ TECHNICZNYCH. PORADNIK SERWISOWY

Poradnik serwisowy 06/2007. Stacje Kontroli Pojazdów - normy prawne badań technicznych. System badań technicznych pojazdów w Polsce i Unii Europejskiej. Rodzaje badań technicznych pojazdów. Wymagania dotyczące diagnostów.

Wydawnictwo: Instalator Polski

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator