język: PolskiEnglish

LOGISTYKA OGÓLNA

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorJózef Żurek, Stanisław Niziński

ISBN978-83-206-1819-8

Liczba stron324

Oprawamiękka

FormatB5

Rok wydania2014

Językpolski


Cena : 65,00 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

LOGISTYKA OGÓLNA

W książce przestawiono zagadnienia logistyki ogólnej w ujęciu inżynierskim. Wiele miejsca poświęcono analizie logistyki w systemach działania z uwzględnieniem zwłaszcza procesów gospodarczych, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, energetycznych, eksploatacji, ochrony środowiska i transportowych jako podstawy budowy efektywnych systemów logistycznych.

Odbiorcy książki:
Publikacja przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów wyższych uczelni, pracowników inżynieryjno technicznych przedsiębiorstw przemysłowych, rolniczych, usługowych, handlowych i jednostek budżetowych zajmujących się problematyką wykorzystania logistyki w celu podwyższenia efektywności funkcjonowania dowolnych systemów działania, a także uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych logistyką.

LOGISTYKA OGÓLNA

Spis treści

Przedmowa 8

1. Informacje wstępne
1.1. Pojęcia podstawowe 11
1.1.1. Definicje systemu 11
1.1.2. Postępowanie systemowe 15
1.1.3. Gotowość i stan systemu 16
1.2. Modele procesów i systemów 21
1.2.1. Definicja modelu 21
1.2.2. Rodzaje modeli 22
1.2.3. Modele matematyczne 23
1.2.4. Modele rozmyte 26
1.2.5. Sposoby tworzenia modeli matematycznych 27
1.2.6. Modele neuronowe 32
1.2.7. Wykorzystanie modeli procesów i systemów 33
1.3. Systemy działania 35
1.3.1. Definicja systemu działania 35
1.3.2. Algorytm budowy struktury organizacyjnej systemu działania 36
1.3.3. Rodzaje struktur organizacyjnych 38
1.3.4. Budowa systemu działania w aspekcie sterowania 43
1.3.5. Modele systemów działania 47
1.3.5.1. Informacje wstępne 47
1.3.5.2. Model funkcjonalny przedsiębiorstwa przemysłowego 47
1.3.5.3. Model funkcjonalny indywidualnego gospodarstwa rolnego 51
1.3.5.4. Model funkcjonalny przedsiębiorstwa handlowego 52
1.3.6. Przykłady istniejących rozwiązań organizacyjnych systemów działania 54
1.4. Podsumowanie 65
Literatura do rozdziału 1 66

2. Analiza logistyki w systemach działania
2.1. Informacje wstępne 68
2.2. Istota logistyki wojskowej 68
2.2.1. Rys historyczny 68
2.2.2. Współczesna logistyka wojskowa 70
2.3. Logistyka cywilna 76
2.3.1. Informacje wstępne 76
2.3.2. Wybrane definicje logistyki cywilnej 76
2.3.3. Logistyka według K. Ficonia 79
2.3.4. Logistyka według S. Skowronka i Z. Sarjusza-Wolskiego 80
2.3.5. Logistyka według B. Blaika 81
2.3.6. Własna interpretacja logistyki 82
2.4. Etapy rozwoju logistyki 83
2.5. Klasyfikacja i charakterystyka logistyki w systemach działania 87
2.5.1. Mikrologistyka 88
2.5.1.1. Logistyka zaopatrzenia 91
2.5.1.2. Logistyka produkcji 92
2.5.1.3. Logistyka dystrybucji 93
2.5.1.4. Logistyka marketingowa 94
2.5.1.5. Logistyka odpadów 99
2.5.2. Makrologistyka 100
2.5.2.1. Mezologistyka i makrologistyka państwa 101
2.5.2.2. Eurologistyka 101
2.5.2.3. Logistyka globalna 103
2.5.2.4. Ekologistyka 107
2.5.2.5. Logistyka internetowa 109
2.6. Jakość a logistyka 111
2.6.1. Istota jakości 111
2.6.2. Jakość wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 116
2.6.3. Przykład. Jakość ogólna obiektu technicznego 121
2.6.4. Jakość w logistyce 127
2.7. Podsumowanie 132
Literatura do rozdziału 2 133

3. Procesy gospodarcze, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
3.1. Potrzeby, dobra i usługi 135
3.2. Definicje i klasyfikacja procesów 137
3.3. Przedsiębiorstwo jako system procesów dynamicznych 141
3.4. Procesy gospodarcze 144
3.5. Działalność gospodarcza 146
3.6. Przemysłowa działalność gospodarcza 149
3.7. Procesy zaopatrzenia 152
3.7.1. Klasyfikacja materiałów 154
3.7.2. Materiały techniczne 156
3.7.3. Metoda ABC 163
3.7.4. Normy zużycia materiałów 165
3.7.5. Planowanie potrzeb materiałowych 166
3.7.6. Metoda MRP 169
3.7.7. Zapasy materiałów 170
3.7.8. Zakupy materiałów 176
3.7.9. Procesy magazynowania materiałów 179
3.7.10. Zasada Just-in-Time 181
3.8. Procesy produkcji 183
3.8.1. Rodzaje produkcji 183
3.8.2. Cykl produkcyjny 186
3.8.3. Przygotowanie produkcji 188
3.8.4. Proces badawczo-projektowo-konstrukcyjno-wdrożeniowy środków technicznych 191
3.8.5. Procesy logistyczne w produkcji 212
3.8.6. Komputerowe wspomaganie logistyki produkcji 215
3.9. Procesy dystrybucji 223
3.9.1. Rynek 223
3.9.2. Istota dystrybucji 227
3.9.3. Kanały dystrybucji 229
3.9.4. Informatyczne zarządzanie dystrybucją 231
3.10. Rolnicze procesy gospodarcze 231
3.10.1. Cechy charakterystyczne przedsiębiorstw rolniczych 231
3.10.2. Proces produkcji roślinnej 233
3.11. Usługowe procesy gospodarcze 238
3.11.1. Procesy świadczenia usług 238
3.11.2. Procesy handlowe 239
3.11.3. Handel hurtowy 241
3.11.4. Handel detaliczny 243
3.12. Podsumowanie i wnioski 245
Literatura do rozdziału 3 247

4. Procesy energetyczne, eksploatacji, ochrony środowiska i transportowe
4.1. Procesy energetyczne 249
4.2. Proces eksploatacji obiektów technicznych 251
4.2.1. Pojęcie procesów eksploatacji 254
4.2.2. Procesy fizyczne starzenia urządzeń technicznych 257
4.2.2.1. Wprowadzenie 257
4.2.2.2. Tribologiczne procesy starzenia elementów urządzeń technicznych 258
4.2.2.3. Erozyjne procesy zużycia elementów urządzeń technicznych 263
4.2.2.4. Procesy korozyjnego zużycia elementów urządzeń technicznych 264
4.2.2.5. Przebieg zużycia urządzeń technicznych w czasie 265
4.2.3. Procesy użytkowania obiektów technicznych 267
4.2.3.1. Definicja użytkowania 267
4.2.3.2. Rodzaje użytkowania 267
4.2.4. Obsługiwanie obiektów technicznych 268
4.2.4.1. Podstawowe definicje 268
4.2.4.2. Procesy diagnozowania, prognozowania i genezowania 272
4.2.4.3. Procesy a metody obsługiwania obiektów technicznych 274
4.2.4.4. Algorytm sterowania utrzymaniem obiektów technicznych w stanie zdatności 277
4.2.4.5. Algorytmy diagnozowania i obsługiwania obiektów technicznych na przykładzie pojazdów mechanicznych 278
4.2.4.6. Inne procesy i metody utrzymania ruchu maszyn 279
4.3. Procesy odnowy środowiska naturalnego 283
4.3.1. Ekosystem i cykle przyrody 283
4.3.2. Zanieczyszczenie środowiska 289
4.3.3. Procesy gospodarowania odpadami 293
4.3.3.1. Klasyfikacja i charakterystyka odpadów 293
4.3.3.2. Proces zagospodarowania odpadów 296
4.3.3.3. Procesy recyklingu odpadów 299
4.4. Procesy transportowe 303
4.4.1. Klasyfikacja i charakterystyka procesów transportowych 303
4.4.2. Proces produkcyjny w transporcie 304
4.4.3. Kombinowany i intermodalny proces transportowy 308
4.4.4. Procesy spedycyjne 310
4.4.5. Procesy transportowe w przedsiębiorstwie przewozowo-spedycyjnym 313
4.4.6. Procesy transportowe w przedsiębiorstwie przemysłowym 317
4.5. Podsumowanie 320
Literatura do rozdziału 4 321


Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO ZAWODU TECHNIK LOGISTYK
Cena :39,00 zł

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO ZAWODU TECHNIK LOGISTYK

W książce w sposób skrócony przedstawiono podstawowe zagadnienia i pojęcia logistyki. Jednak zasadnicza część książki to zestawy zadań i problemów egzaminacyjnych dla techników logistyków. Książka adresowana jest do uczniów szkół średnich o kierunku logistycznym, do osób zatrudnionych w działach logistyki podmiotów gospodarczych, a także do nauczycieli wymienionej tematyki.

Wydawnictwo: Kabe

VOLKSWAGEN PASSAT B5. SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD
Cena :79,00 zł71,32 zł

VOLKSWAGEN PASSAT B5. SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD

Volkswagen Passat od października 1996 do lutego 2005 (typu B5) - książka serwisowa, instrukcja obsługi i naprawy serii Sam naprawiam samochód. Poradnik zawiera opis napraw i obsługi samochodów marki VW Passat czwartej generacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

LOGISTYKA DLA INŻYNIERÓW
Cena :63,00 zł

LOGISTYKA DLA INŻYNIERÓW

Książka poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach działania za pomocą rachunku kosztów i systemów informatycznych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator