język: PolskiEnglish

NADWOZIA I PODWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorMarek Gabryelewicz

ISBN9788320620011

Liczba stron812

Oprawamiękka

FormatB5

Rok wydania2018

Językpolski


Cena : 99,00 zł95,38 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

PODWOZIA I NADWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa

Książka ta, to bogato ilustrowany podręcznik w którym zawarto podstawy budowy, diagnozowania i naprawy podwozi oraz nadwozi pojazdów samochodowych.
Przedstawiono w niej następujące zagadnienia:

 • klasyfikacja, identyfikacja  podstawowych własności trakcyjnych pojazdów samochodowych
 • główne zasady ich eksploatacji
 • obsługa, naprawa oraz budowa samochodu
 • diagnozowanie i naprawa układów: przeniesienia napędu, hamulcowego, kierowniczego i jezdnego

Autor skupił się również na ramach, nadwoziach pojazdów samochodowych, przyczepach i naczepach, motocyklach oraz najważniejszych układach bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wszystkie te elementy zilustrowano licznymi zdjęciami i rysunkami przykładów nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu.  Aby sprawdzić stopień opanowania podanych wiadomości, na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami podanymi na końcu książki).

Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.42.29/2018.                                                    
 
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.05.

Uwaga!
 W podręczniku "Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych" wg podstawy programowej 2017 (okładka pomarańczowa)  w stosunku do książki o tym samym tytule dopuszczonej w 2015 r. (okładka czerwona) treść uzupełniono o:
 • układ napędowy typu transaxle
 • układ napędowy xDrive
 • aktywny mechanizm różnicowy
 • układ regulacji momentu obrotowego torque vectoring
 • elektryczne wspomaganie układu hamulcowego
 • ceramiczne tarcze hamulcowe
 • aktywny elektryczny układ kierowniczy
 • resor kompozytowy
 • nowe rodzaje opon
 • układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS

Spis treści
Część
Słowo wstępne 

1 Klasyfikacja, identyfikacja i własności trakcyjne pojazdów samochodowych

1.1 Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych
1.2 Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia
1.3 Identyfikacja pojazdów – tabliczki znamionowe i numer VIN
1.4 Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych


1.5 Własności trakcyjne pojazdów samochodowych

 • Obciążenia statyczne i dynamiczne pojazdu
 • Siły działające na pojazd podczas hamowania
 • Siły działające na pojazd poruszający się po łuku

1.6 Sprawdzenie wiadomości

2 Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

2.1 Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym
2.2 Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów

 • Rodzaje tarcia
 • Smarowanie elementów współpracujących
 • Rodzaje i przebieg zużywania się części

2.3 Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu
2.4 Obsługa techniczna

 • Cel technicznej obsługi okresowej
 • Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów
 • Zakres czynności obsługowych
 • Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu

2.5 Badania diagnostyczne

 • Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej
 • Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów
 • Zakres badań diagnostycznych pojazdów

2.6 Naprawy zespołów i części pojazdów

 • Mycie pojazdów, ich zespołów i części
 • Demontaż i montaż
 • Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu
 • Metody weryfikacji części
 • Metody regeneracji części

2.7 Sprawdzenie wiadomości

3 Układ przeniesienia napędu

3.1 Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka
3.2 Rodzaje układów przeniesienia napędu
3.3 Sprzęgła samochodowe

 • Zadania i rodzaje sprzęgieł
 • Sprzęgła cierne tarczowe 
 • Obsługa i naprawa sprzęgieł 

3.4 Skrzynki biegów

 • Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów
 • Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych
 • Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych
 • Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów
 • Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się
 • Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów
 • Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w pojazdach specjalnych
 • Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów

3.5 Wały napędowe i przeguby

 • Budowa i zadania wałów napędowych
 • Rodzaje i zadania przegubów
 • Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów

3.6 Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe

 • Budowa i zadania przekładni głównej
 • Budowa i zadania mechanizmu różnicowego
 • Budowa i zadania obudowy mostu napędowego
 • Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego

3.7 Półosie i piasty kół napędowych

 • Budowa i zadania półosi i piast kół
 • Obsługa i naprawa półosi i piast kół

3.8 Napęd na więcej niż jedną oś

 • Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych
 • Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych
 • Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych

3.9 Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu
3.10 Sprawdzenie wiadomości

4 Układ hamulcowy

4.1 Wiadomości wstępne 302
4.2 Rodzaje układów hamulcowych 304
4.3 Ogólna budowa i zasada działania układu hamulcowego 306
4.4 Hamulce bębnowe 309
4.5 Hamulce tarczowe 320
4.6 Hamulce taśmowe 332
4.7 Mechanizmy uruchamiające hamulce 333
4.7.1 Mechanizm hydraulicznego uruchamiania hamulca zasadniczego 334
4.7.2 Mechanizm elektrohydraulicznego (EHB) i elektromechanicznego (EMB) uruchamiania hamulców 348
4.7.3 Mechanizm pneumatycznego uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych i autobusach 350
4.7.4 Hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce 353
4.7.5 Elektropneumatyczne mechanizmy uruchamiające hamulce 353
4.7.6 Mechanizmy uruchamiające hamulec postojowy 356
4.8 Układy rozdzielające siły hamowania 361
4.9 Układy zapobiegające blokowaniu kół samochodu 364
4.10 Hamulce ciągłego działania 372
4.11 Badania kontrolne układu hamulcowego 375
4.11.1 Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego hydraulicznie 376
4.11.2 Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego pneumatycznie 386
4.12 Obsługa i naprawa układu hamulcowego 390
4.13 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach hamulcowych  415
4.14 Sprawdzenie wiadomości 417
Rozwiązania testów i ćwiczeń kontrolnych 424
Część 2
5 Układ kierowniczy 5
5.1 Wiadomości wstępne 5
5.2 Stateczność ruchu samochodu  6
5.3 Rodzaje układów kierowniczych  9
5.4 Budowa układu kierowniczego 10
5.4.1 Mechanizm kierowniczy 11
5.4.2 Mechanizm zwrotniczy 26
5.4.3 Mechanizmy wspomagania układu kierowniczego 36
5.5 Parametry diagnostyczne określające ustawienie kół i osi pojazdu 42
5.5.1 Zbieżność kół 43
5.5.2 Kąt pochylenia koła 46
5.5.3 Kąt pochylenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy 49
5.5.4 Kąt wyprzedzenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy 51
5.5.5 Kąty skrętu kół kierowanych (kontrolne i maksymalne) 53
5.5.6 Ustawienie osi pojazdu 54
5.5.7 Sumaryczny luz układu kierowniczego 57
5.5.8 Opory skrętu kół kierowanych 57
5.6 Specjalne układy kierownicze 57
5.7 Aktywne układy kierownicze 60
5.8 Obsługa i naprawa układu kierowniczego 64
5.9 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach kierowniczych  97
5.10 Sprawdzenie wiadomości 100
6 Układ jezdny 104
6.1 Drgania pojazdu oraz ich wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy   104
6.2 Układ zawieszenia 109
6.2.1 Rodzaje zawieszeń pojazdów 109
6.2.2 Zawieszenia ze stalowymi elementami sprężystymi 122
6.2.3 Zawieszenia z elementami sprężystymi z gumy i tworzyw sztucznych  149
6.2.4 Zawieszenia hydroelastyczne 150
6.2.5 Zawieszenia z pneumatycznymi elementami sprężystymi 151
6.2.6 Zawieszenia hydropneumatyczne 165
6.2.7 Aktywne zawieszenia elektromagnetyczne 174
6.2.8 Zawieszenia półaktywne z regulacją tłumienia 175
6.2.9 Obsługa i naprawa układu zawieszenia 176
6.3 Koła 189
6.3.1 Budowa i rodzaje ogumienia 191
6.3.2 Oznaczenia opon 203
6.3.3 Wymagania w stosunku do ogumienia 208
6.3.4 Obręcze 216
6.3.5 Układ kontroli ciśnienia i centralnego pompowania kół 221
6.3.6 Obsługa i naprawa kół 224
6.4 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układzie jezdnym 240
6.5 Sprawdzenie wiadomości 242
7 Ramy 246
7.1 Budowa i zadania ram 246
7.2 Sprawdzanie i naprawa ram 252
7.3 Sprawdzenie wiadomości 254
8 Nadwozia pojazdów samochodowych 256
8.1 Wiadomości wstępne 256
8.2 Nadwozia samochodów osobowych i pochodnych 257
8.2.1 Podział nadwozi 257
8.2.2 Budowa nadwozi 265
8.3 Nadwozia autobusów 275
8.3.1 Podział nadwozi autobusów 275
8.3.2 Budowa nadwozi autobusów 278
8.4 Nadwozia samochodów ciężarowych 279
8.4.1 Kabiny 280
8.4.2 Nadwozia użytkowe uniwersalne 283
8.4.3 Nadwozia użytkowe specjalizowane 285
8.4.4 Nadwozia użytkowe wymienne 286
8.5 Nadwozia samochodów ciężarowych specjalnych 288
8.6 Sprawdzanie, naprawa i konserwacja nadwozi 288
8.7 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w nadwoziach
8.8 Sprawdzenie wiadomości

9 Przyczepy i naczepy
9.1 Przyczepy
9.2 Naczepy
9.3 Sprawdzenie wiadomości

10 Motocykle
10.1 Rodzaje motocykli
10.2 Ogólna budowa motocykla
10.3 Obsługa i naprawa motocykla
10.4 Sprawdzenie wiadomości

11 Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy
 • Układy bezpieczeństwa czynnego i komfortu jazdy
 • Układy bezpieczeństwa biernego
 • Diagnostyka, obsługa i naprawa układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy
 • Sprawdzenie wiadomości
Bibliografia
Rozwiązania testów i ćwiczeń kontrolnych
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator