język: PolskiEnglish

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 2

WydawnictwoWydawnictwo Naukowe PWN

AutorAdam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

ISBN978-83-01-16698-4

Liczba stron274

Oprawamiękka

Format165 x 235mm

Językpolski


Cena : 46,00 zł42,30 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 2 
Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!

Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska.

Mając na względzie najnowsze przepisy projektowania zawarte w Eurokodzie 2 (PN-EN 1992-1-1:2008), przedstawiono kolejno następujące zagadnienia:

  • oddziaływanie środowiska na żelbet, w tym przyczyny degradacji konstrukcji oraz podstawy oceny jej trwałości, cel i zakres diagnostyki korozyjnej żelbetu oraz związane z tymi normy;
  • proces korozji zbrojenia oraz jego charakterystyki, a także metody elektrochemiczne badania korozji zbrojenia w betonie;
    metody oceny szybkości korozji zbrojenia w betonie;
  • badanie właściwości ochronnych betonu, w tym sposoby pobierania materiału do badań, badania zasięgu karbonizacji i stężenia chlorków, ocenę właściwości ochronnych betonu;
  • kompleksową ocenę zagrożenia korozyjnego żelbetu (sprzęt diagnostyczny, planowanie badań na konstrukcji i badań laboratoryjnych oraz kryteria oceny wyników badań, analizę pogorszenia stanu konstrukcji wskutek degradacji korozyjnej).

Podano również przykłady przeprowadzanych badań zawierające opis metody pomiaru, sposobu analizy i interpretacji wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i i fotografiami urządzeń.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.

Wprowadzenie

1. Oddziaływanie środowiska na żelbet 
1.1. Trwałoś żelbetu w ujęciu normowym
1.1.1. Ogólne wymagania dotyczące trwałości konstrukcji żelbetowych
1.1.2. Klasyfikacja warunków środowiskowych
1.1.3. Warunki konstrukcyjne wpływające na trwałość żelbetu
1.2. Przebieg procesów zmniejszających trwałość żelbetu
1.2.1. Zmiany zachodzące w trakcie użytkowania konstrukcji
1.2.2. Wnikanie substancji z otoczenia do betonu otuliny
1.2.3. Zasięg strefy pogorszonych właściwości ochronnych betonu
1.3. Badania odporności betonu na wnikanie substancji agresywnych
1.3.1. Badania dyfuzyjne
1.3.2. Badania na podstawie przepływu ładunku elektrycznego
Literatura do rozdziału 1

2. Korozja zbrojenia
2.1. Ciecz w porach betonu
2.2. Elektrochemiczny charakter powierzchni zbrojenia w roztworze
2.3. Krzywa anodowa i wykresy Pourbaix
2.4. Stan pasywny
2.5. Mechanizm depasywacji powierzchni zbrojenia
2.5.1. Depasywacja powierzchni stali wskutek karbonatyzacji
2.5.2. Depasywacja powierzchni stali jonami chlorkowymi
2.6. Stan aktywny zbrojenia
2.6.1. Korozja ogólna zbrojenia w wyniku karbonatyzacji betonu
2.6.2. Korozja wżerowa zbrojenia wywołana chlorkami w betonie
2.6.3. Korozja zbrojenia w rysie otuliny betonowej
2.7. Skutki korozji
Literatura do rozdziału 2

3. Badania właściwości ochronnych betonu
3.1. Sposoby pobierania materiału do badań
3.1.1. Wycinanie rdzeni betonowych z konstrukcji
3.1.2. Pobieranie rozdrobnionego betonu z konstrukcji
3.1.3. Warstwowe pobieranie rozdrobnionego betonu z odwiertu
3.1.4. Pobór nieregularnych fragmentów betonu
3.2. Metody odwzorowywania cieczy porowej betonu
3.2.1. Wyciąg wodny z rozdrobnionego betonu
3.2.2. Metoda ekstrakcji próżniowej
3.2.3. Metoda ekstrakcji ciśnieniowej
3.3. Badania zasięgu karbonatyzacji i stężenia chlorków w betonie
3.3.1. Badania cieczy porowej w warunkach laboratoryjnych
3.3.2. Badania betonu prowadzone in situ
3.4. Ocena właściwości ochronnych betonu metodą polaryzacyjną
3.4.1. Zasada badania i przygotowanie elementów próbnych
3.4.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego
3.4.3. Przebieg pomiarów i ocena wyników badań
3.5. Określenie wpływu domieszek na właściwości ochronne betonu
3.5.1. Zasada badania i zakres stosowania
3.5.2. Przygotowanie elementów próbnych i stanowiska pomiarowego
3.5.3. Metodyka badań i sprawozdanie
3.6. Przykłady badań
Przykład 1. Szacowanie zasięgu karbonatyzacji betonu fenoloftaleiną
Przykład 2. Badania profilu chlorków i pH betonu konstrukcji dworca kolejowego
Przykład 3. Badania profilu chlorków i pH betonu podpory wiaduktu drogowego
Przykład 4. Ocena właściwości ochronnych betonu metodą polaryzacyjną
Literatura do rozdziału 3

4. Elektrochemiczne pomiary zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcji
4.1. Wybór i przygotowanie stref pomiarowych
4.2. Pomiary potencjału stacjonarnego
4.2.1. Podstawy pomiaru
4.2.2. Technika wykonywania badań
4.2.3. Analiza wyników badań
4.3. Pomiary rezystywności otulenia betonowego
4.3.1. Podstawy i technika pomiaru
4.3.2. Sposób badania w betonie i analiza wyników
4.3.3. Analiza wyników
4.4. Szybkość korozji
4.5. Określenie szybkości korozji na podstawie krzywych polaryzacji
4.5.1. Podstawy badania
4.5.2. Wyznaczanie gęstości prądu korozyjnego na podstawie krzywej polaryzacji
4.5.3. Technika wykonywania badań
4.5.4. Charakterystyka pomiaru w betonie
4.5.5. Czynniki wpływające na rejestrację krzywej polaryzacji
4.6. Określenie stanu korozyjnego metodą impulsu galwanostatycznego
4.6.1. Podstawy badania
4.6.2. Wyznaczanie prądu korozyjnego
4.6.3. Analiza wyników badań
4.6.4. Przykład badania
4.7. Metody ciągłego monitorowania korozji zbrojenia konstrukcji żelbetowych
4.8. Przykłady badań
Przykład 1. Badania prawdopodobieństwa korozji zbrojenia ściany przejścia podziemnego
Przykład 2. Badania prawdopodobieństwa korozji zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego
Literatura do rozdziału 4

5. Elektrochemiczne badania laboratoryjne próbek pobranych z konstrukcji
5.1. Pobranie próbek i ich przygotowanie do badań
5.1.1. Cel i zakres badań
5.1.2. Sposób pobierania rdzeni z konstrukcji i ograniczenia metody
5.1.3. Przygotowanie próbek do badań w trójelektrodowym układzie pomiarowym
5.2. Badania metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
5.2.1. Podstawy teoretyczne EIS
5.2.2. Cechy widm impedancyjnych stali w betonie
5.2.3. Zasady analizy widm impedancyjnych
5.2.4. Metodyka pomiaru i analizy badań impedancyjnych zbrojenia w betonie
5.3. Badania metodą pomiaru oporu polaryzacji
5.3.1. Czynniki wpływające na kształt krzywych polaryzacji stali w betonie
5.3.2. Metodyka badania i analiza pomiaru oporu polaryzacji stali w betonie
5.4. Elektrochemiczne badania stali zbrojeniowej w roztworach modelujących ciecz porową
5.4.1. Cel, zakres i metodyka badań
5.4.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego
5.4.3. Pomiary polaryzacyjne stali zbrojeniowej w roztworach modelujących ciecz porową betonu
5.5. Przykłady badań
Przykład 1. Badania polaryzacyjne zbrojenia konstrukcji budynku dworca kolejowego
Przykład 2. Badania polaryzacyjne zbrojenia podpory wiaduktu drogowego
Literatura do rozdziału 5

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator