język: PolskiEnglish

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

WydawnictwoWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP

AutorMarian Doległo

ISBN978-83-206-1968-3

Liczba stron388

Oprawamiękka

FormatB5 (165 x 238 mm)

Rok wydania2016

Językpolski


Cena : 52,50 zł41,21 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
Podręcznik  według nowej podstawy programowej do kształcenia w zawodach : technik pojazdów samochodowych ; mechanik pojazdów samochodowych ; elektromechanik pojazdów samochodowych

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom elektrotechniki i elektroniki, których znajomość jest niezbędna do dalszego kształcenia w zawodzie. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące: istoty prądu elektrycznego, prądu stałego, prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, teorii obwodów elektrycznych, obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego, elektrochemicznego wytwarzania napięcia, pola elektrycznego  i magnetycznego oraz elektromagnetyzmu. Opisano budowę i zasadę działania kondensatorów, transformatorów, maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego oraz elektronicznych elementów półprzewodnikowych. Przedstawiono podstawowe analogowe układy elektroniczne, podstawy techniki cyfrowej, a także urządzenia pomiarowe i zasady dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych.

Materiał nauczania zilustrowano licznymi rysunkami i zdjęciami. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne i zadania do samodzielnego rozwiązania mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy. Podręcznik przystosowano do wykorzystania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni).
Książka jest przeznaczona dla uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych oraz elektromechanika pojazdów samochodowych, jak również dla uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN:  24/2016

Spis treści :
Od autora 
1. Prąd elektryczny
1.1 Budowa materii
1.2 Przewodnictwo elektryczne materii
1.3 Prąd elektryczny i jego parametry
1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego
1.3.2 Parametry prądu
1.4 Podstawowe wiadomości o obwodzie elektrycznym
1.4.1 Obwód elektryczny i jego budowa
1.4.2 Oznaczenie kierunku przepływu prądu i spadków napięcia na schematach obwodów elektrycznych
1.4.3 Symbole graficzne elementów obwodu
1.5 Sprawdzenie wiadomości

2. Wprowadzenie do teorii obwodów elektrycznych
2.1 Rezystancja
2.2 Konduktancja i konduktywność
2.3 Wpływ temperatury na rezystancję
2.4 Podstawowe prawa elektrotechniki
2.4.1 Prawo Ohma
2.4.2 Prawa Kirchhoffa
2.5 Klasyczna metoda rozwiązywania obwodów elektrycznych
2.6 Cieplne działanie prądu. Prawo Joule’a-Lenza
2.7 Praca i moc prądu elektrycznego
2.8 Zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego w obwodzie
2.9 Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem
2.10 Sprawdzenie wiadomości

3. Elektrochemiczne wytwarzanie napięcia
3.1 Podstawy elektrochemii
3.1.1 Dysocjacja elektrolityczna
3.1.2 Elektroliza
3.1.3 Prawa elektrolizy Faradaya
3.2 Elektrochemiczne źródła napięcia stałego
3.3 Elementarne ogniwo galwaniczne
3.3.1 Budowa ogniwa galwanicznego
3.3.2 Stan obciążenia ogniwa
3.3.3 Ogniwo Volty
3.3.4 Ogniwo Leclanchégo
3.3.5 Współczesne ogniwa galwaniczne
3.3.6 Zalecenia eksploatacyjne ogniw
3.4 Oznaczenia baterii wg IEC
3.5 Zastosowanie elektrolizy do ochrony przed korozją
3.6 Akumulatory
3.6.1 Zasada działania ogniwa akumulatora kwasowo-ołowiowego
3.6.2 Akumulatory kwasowe
3.6.3 Akumulatory zasadowe
3.6.4 Akumulatory nowej generacji
3.7 Sprawdzenie wiadomości

4. Obwody elektryczne prądu stałego
4.1 Źródło napięcia
4.2 Łączenie źródeł napięcia
4.3 Stany pracy źródła napięcia
4.4 Dzielnik napięcia
4.5 Połączenia rezystorów
4.5.1 Szeregowe połączenie rezystorów
4.5.2 Równoległe połączenie rezystorów
4.5.3 Mieszane połączenie rezystorów
4.6 Sprawdzenie wiadomości

5. Pole elektryczne i kondensatory
5.1 Pojęcie ładunku elektrycznego
5.2 Elektryzowanie ciał
5.3 Prawo Coulomba
5.4 Pole elektryczne
5.5 Parametry pola elektrycznego
5.6 Zjawisko indukcji elektrostatycznej w praktyce
5.7 Budowa i zasada działania kondensatora
5.8 Pojęcie pojemności elektrycznej
5.9 Pojemność kondensatora
5.10 Ładowanie i rozładowanie kondensatora
5.11 Połączenia kondensatorów
5.11.1 Połączenie szeregowe kondensatorów
5.11.2 Połączenie równoległe kondensatorów
5.11.3 Połączenie mieszane kondensatorów
5.12 Rodzaje kondensatorów
5.13 Wybrane zastosowania kondensatorów
5.14 Parametry kondensatorów
5.15 Sprawdzenie wiadomości

6. Pole magnetyczne
6.1 Istota pola magnetycznego
6.2 Graficzny obraz pola magnetycznego
6.3 Porównanie pola magnetycznego z elektrycznym
6.4 Podstawowe parametry pola magnetycznego
6.5 Obwody magnetyczne
6.6 Przenikalność magnetyczna i właściwości magnetyczne ciał
6.7 Sprawdzenie wiadomości
 
7. Elektromagnetyzm
7.1 Indukcja elektromagnetyczna
7.2 Zasada działania prądnic
7.3 Zasada działania silników elektrycznych
7.4 Reguła Lenza
7.5 Indukcja własna (samoindukcja)
7.6 Indukcja wzajemna
7.7 Elektromagnes
7.8. Kontaktron
7.9 Sprawdzenie wiadomości

8. Podstawowe wiadomości o prądzie przemiennym
8.1 Podstawowe określenia prądu przemiennego
8.2 Przesunięcie fazowe przebiegów elektrycznych
8.3 Wskazy wielkości sinusoidalnych
8.4 Wartość skuteczna prądu przemiennego
8.5 Wytwarzanie sinusoidalnie zmiennej siły elektromotorycznej
8.6 Sprawdzenie wiadomości

9. Obwody elektryczne prądu przemiennego
9.1 Wiadomości wstępne
9.2 Rezystancja w obwodzie prądu przemiennego
9.3 Cewka indukcyjna w obwodzie prądu przemiennego
9.3.1 Właściwości cewki indukcyjnej
9.3.2 Reaktancja indukcyjna cewki
9.4 Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
9.4.1 Pojemność kondensatora
9.4.2 Reaktancja pojemnościowa kondensatora
9.5 Szeregowe połączenie elementów R, L i C w obwodzie prądu przemiennego
9.6 Równoległe połączenie elementów R, L i C w obwodzie prądu przemiennego
9.6.1 Wprowadzenie
9.6.2 Równoległe połączenie elementów R i L
9.6.3 Równoległe połączenie elementów R i C
9.6.4 Równoległe połączenie elementów R, L i C
9.7 Zjawisko rezonansu elektrycznego
9.8 Sprawdzenie wiadomości

10. Transformatory
10.1 Wprowadzenie
10.2 Budowa transformatora
10.3 Zasada działania transformatora
10.4 Parametry transformatora
10.5 Straty mocy w rdzeniu stalowym odbiorników
10.6 Sprawdzenie wiadomości

11. Moc prądu przemiennego
11.1 Pojęcie mocy prądu przemiennego
11.2 Moc pozorna
11.3 Moc czynna
11.4 Moc bierna
11.5 Współczynnik mocy czynnej
11.6 Sprawdzenie wiadomości

12. Prąd trójfazowy
12.1 Wytwarzanie prądu trójfazowego
12.2 Połączenie w gwiazdę twornika prądnicy
12.3 Ochrona przeciwporażeniowa
12.4 Połączenie w trójkąt twornika prądnicy
12.5 Eksploatacja urządzeń trójfazowych
12.6 Moc w obwodzie prądu trójfazowego
12.7 Sprawdzenie wiadomości

13. Maszyny elektryczne
13.1 Maszyny prądu stałego
13.1.1 Budowa maszyn prądu stałego
13.1.2 Prądnice prądu stałego
13.1.3 Silniki prądu stałego, ich parametry i rodzaje
13.2 Maszyny prądu przemiennego
13.2.1 Rodzaje maszyn
13.2.2 Prądnice prądu przemiennego
13.2.3 Silniki prądu przemiennego
13.3 Silniki krokowe
13.4 Sprawdzenie wiadomości

14. Elektroniczne elementy półprzewodnikowe
14.1 Materiały półprzewodnikowe
14.2 Złącze p-n
14.3 Jednorodne elementy półprzewodnikowe
14.3.1 Termistor
14.3.2 Warystor
14.3.3 Hallotron
14.4 Elementy elektroniczne wykorzystujące złącze p-n
14.4.1 Dioda prostownicza
14.4.2 Dioda Zenera
14.4.3 Dioda pojemnościowa
14.4.4 Tranzystor
14.4.5 Tyrystor i triak
14.5 Podzespoły fotoelektryczne
14.5.1 Dioda elektroluminescencyjna
14.5.2 Laser półprzewodnikowy
14.5.3 Fotodioda i fototranzystor
14.5.4 Transoptor
14.6 Sprawdzenie wiadomości

15. Analogowe układy elektroniczne
15.1 Układy zasilające
15.2 Układy stabilizacji napięcia i prądu
15.3 Układy wzmacniające
15.3.1 Wiadomości podstawowe
15.3.2 Sprzężenie zwrotne
15.3.3 Wzmacniacz operacyjny
15.4 Układy generacyjne
15.5 Sprawdzenie wiadomości

16. Technika cyfrowa
16.1 Zamiana sygnału analogowego na cyfrowy
16.2 Pojęcie bitu
16.3 Wykorzystanie bitów do przekazywania informacji
16.4 Sposoby kodowania informacji
16.5 Tranzystor jako klucz elektroniczny
16.6 Podstawowe operacje logiczne
16.7 Bramki logiczne
16.8 Układy cyfrowe
16.9 Podstawy budowy systemów komputerowych
16.9.1 Wiadomości wstępne
16.9.2 Procesor
16.9.3 Pamięci
16.9.4 Komputer jednoukładowy – mikrokontroler
16.10 Sprawdzenie wiadomości

17. Urządzenia pomiarowe wielkości elektrycznych
17.1 Multimetr
17.2 Woltomierz cyfrowy
17.3 Pomiar napięcia, natężenia prądu i rezystancji
17.3.1 Wiadomości wstępne
17.3.2 Pomiary miernikiem analogowym
17.3.3 Pomiary miernikiem cyfrowym
17.4 Oscyloskop
17.4.1 Budowa oscyloskopu
17.4.2 Pomiary oscyloskopem
17.4.3 Niestandardowe wyposażenie oscyloskopu
17.4.4 Oscyloskop z przetwarzaniem cyfrowym
17.5 Sprawdzenie wiadomości
Literatura
Ważniejsze oznaczenia literami greckimi użyte w podręczniku  . . . . . .  III str.
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator