język: PolskiEnglish

WODÓR JAKO PALIWO

WydawnictwoWydawnictwa Naukowo-Techniczne

AutorJan Surygała

ISBN978-83-204-3457-6

Liczba stron178

Oprawamiękka

Format170x240 mm

Rok wydania2008

Językpolski


Produkt archiwalny
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

WODÓR JAKO PALIWO Autor: Jan Surygała
Ksiązka jest adresowana m.in. do studentów kierunków: inżynieria i technologia chemiczna, ochrona środowiska, technologia środków transportu, atakże do wsztskich zainteresowanych gospodarką paliwową

W książce przedstawiono problemy związane z możliwością wykorzystania wodoru jako paliwa nowej generacji, niemal idealnego, w takich sektorach, jak komunikacja, energetyka, ciepłownictwo- szczególnie w aspekcie jego zasobów, sprawności urządzeń oraz braku emisji gazów cieplarnianych. Omówiono wpływ obecnie stosowanych nośników energii na środowisko, metody otrzymywania wodoru i jego właściwości, sposoby magazynowania i bezpiecznego użytkowania z uwzględnieniem roli ogniw paliwowych i infrastruktury wodorowej. Podaną tematykę zaprezentowano w sposób umożliwiający Czytelnikowi dokonanie własnej oceny realności zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości.

Spis treści
Wstęp
Skróty i akronimy
ROZDZIAŁ 1
Nośniki energii i paliwa konwencjonalne 
1.1. Pierwotne nośniki energii 
1.2. Rodzaje paliw stosowanych w komunikacji 
1.2.1. Gaz płynny (LPG) 
1.2.2. Benzyna silnikowa 
1.2.3. Paliwa lotnicze – turbinowe 
1.2.4. Oleje napędowe 
1.2.5. Paliwa żeglugowe 
ROZDZIAŁ 2
Wpływ użytkowania paliw na środowisko 
2.1. Zużycie paliw silnikowych 
2.2. Skutki ekologiczne wzrostu zużycia paliw 
2.2.1. Emisja ditlenku węgla
2.2.2. Emisja toksycznych składników spalin samochodowych 
2.2.3. Programy ekologiczne ograniczające oddziaływanie paliw na środowisko 
ROZDZIAŁ 3
Właściwości wodoru 
3.1. Wstęp 
3.2. Charakterystyka ogólna wodoru
3.3. Właściwości fizyczne i termodynamiczne wodoru
3.4. Właściwości technologiczne wodoru
3.5. Właściwości chemiczne wodoru 
ROZDZIAŁ 4
Metody otrzymywania wodoru 
4.1. Wstęp 
4.2. Przemysłowe metody otrzymywania wodoru
4.2.1. Reforming parowy metanu 
4.2.2. Częściowe utlenianie pozostałości rafineryjnych 
4.2.3. Odzysk wodoru z gazów rafineryjnych 
4.2.4. Elektroliza wody 
4.2.5. Zgazowanie węgla 
4.2.6. Efektywność wytwarzania wodoru 
4.3. Perspektywiczne metody otrzymywania wodoru 
4.3.1. Uwarunkowanie ogólne 
4.3.2. Termoliza węglowodorów 
4.3.3. Termochemiczny rozkład siarkowodoru 
4.3.4. Termochemiczny cykl UT-3
4.3.5. Cykl termochemiczny I-S 
4.3.6. Biologiczne metody otrzymywania wodoru 
4.3.7. Wytwarzanie wodoru z biomasy
4.3.8. Perspektywy otrzymywania wodoru z hydratów metanu 
ROZDZIAŁ 5
Magazynowanie wodoru 
5.1. Podstawy teoretyczne
5.2. Metody magazynowania wodoru 
5.2.1. Zbiorniki ciśnieniowe wodoru gazowego 
5.2.2. Zbiorniki ciekłego wodoru 
5.2.3. Wodorki metali 
5.2.4. Materiały węglowe 
5.2.5. Chemiczne magazynowanie wodoru 
ROZDZIAŁ 6
Ogniwa paliwowe 
6.1. Podstawy teoretyczne 
6.2. Systemy funkcjonalne ogniw paliwowych 
6.2.1. Jak funkcjonują ogniwa paliwowe? 
6.2.2. Rodzaje systemów i ich funkcje 
6.2.3. Części składowe ogniw paliwowych
6.3. Rodzaje ogniw paliwowych
6.3.1. Ogniwa z protonowymienną membraną polimerową (PEMFC) 
6.3.2. Ogniwa z elektrolitem alkalicznym (AFC) 
6.3.3. Ogniwa z kwasem fosforowym jako elektrolitem (PAFC) 
6.3.4. Ogniwa ze stopionymi węglanami (MCFC) 
6.3.5. Ogniwa ze stałymi tlenkami (SOFC)
6.4. Parametry charakteryzujące ogniwa paliwowe
6.4.1. Podstawowe reakcje elektrochemiczne
6.4.2. Podstawowe warunki pracy ogniw paliwowych 
6.4.3. Zalety użytkowe ogniw paliwowych 
ROZDZIAŁ 7
Zasilanie ogniw paliwowych
7.1. Bezpośrednie zasilanie ogniw paliwowych metanolem (DMFC) 
7.2. Wytwarzanie wodoru w samochodzie przez konwersję paliw lekkich 
7.2.1. Uwagi ogólne 1
7.2.2. Konwersja metanolu 
7.2.3. Reforming parowy etanolu
7.2.4. Konwersja gazu ziemnego do wodoru 
7.2.5. Konwersja węglowodorów wielowęglowych do wodoru 
ROZDZIAŁ 8
Wodór jako paliwo silnikowe
8.1. Zasady funkcjonowania silnika z zapłonem iskrowym 
8.2. Wodór jako samodzielne paliwo do silników z zapłonem iskrowym 
8.2.1. Podstawy teoretyczne 
8.2.2. Charakterystyka procesu spalania wodoru 
8.3. Współspalanie wodoru z paliwami węglowodorowymi w silnikach z zapłonem iskrowym 
8.3.1. Podstawy teoretyczne współspalania wodoru 
8.3.2. Współspalanie wodoru z gazem ziemnym (metanem) 
8.3.3. Współspalanie wodoru z LPG lub benzyną
8.4. Spalanie wodoru w silnikach z zapłonem samoczynnym 
8.5. Inne możliwości spalania wodoru 
8.5.1. Współspalanie wodoru w turbinach gazowych 
8.5.2. Zastosowanie wodoru w autobusach miejskich 
ROZDZIAŁ 9
Infrastruktura użytkowania wodoru 
9.1. Magazynowanie wodoru w pojeździe 
9.1.1. Wodór ciekły
9.1.2. Wodór sprężony
9.1.3. Wodorki metali 
9.2. Infrastruktura wytwarzania wodoru 
9.2.1. Produkcja scentralizowana 
9.2.2. Wytwarzanie wodoru w samochodzie 
9.2.3. Wytwarzanie wodoru w lokalnych stacjach paliw 
9.3. Przesyłanie wodoru 
9.3.1. Uwarunkowania ogólne 
9.3.2. Transport rurociągowy 
9.3.3. Transport kołowy 
9.3.4. Inne formy transportu wodoru
ROZDZIAŁ 10
Zasady bezpiecznego użytkowania wodoru 
10.1. Zalety wodoru jako paliwa 
10.2. Istotniejsze elementy bezpiecznego użytkowania wodoru 
10.3. Właściwości wodoru związane ze spalaniem 
10.3.1. Istotniejsze dane liczbowe 
10.3.2. Skłonność wodoru do wycieków 
10.3.3. Zapalność i zapłon mieszanin wodorowych 
10.3.4. Temperatura samozapłonu 
10.3.5. Spalanie wodoru
10.3.6. Oddziaływanie fizjologiczne incydentów z wodorem 
10.4. Źródła zapłonu wodoru 
10.5. Przyczyny pożarów instalacji wodorowych w przemyśle 
10.6. Wodór a katastrofa sterowca „Hindenburg” 
Literatura 
Skorowidz 
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator