język: PolskiEnglish

PRZEDSIĘBIORSTWO SAMOCHODOWE - BEZPIECZEŃSTWO PRACY

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorDariusz Stępniewski

ISBN978-83-206-1926-3

Liczba stron160

Oprawabroszurowa

Format165x238 mm

Rok wydania2014

Językpolski


Cena : 46,00 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym i zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, jak również uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12.
Nr w wykazie podręczników MEN:  24/2014

Spis treści :
1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1.1 Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1.2 Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1.3 Nadzór nad warunkami pracy
1.4 Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
1.5 Ochrona zdrowia pracowników
1.6 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1.7 Znaki bezpieczeństwa
1.8 Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym
1.9 Sprawdzenie wiadomości
2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy
2.1 Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów
2.2 Zasady postępowania w razie pożaru
2.3 Ochrona przeciwpożarowa
2.4 Porażenie prądem elektrycznym
2.5 Hałas, wibracje, zapylenie
2.6 Sprawdzenie wiadomości
3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
3.1 Organizacja stanowiska pracy
3.2 Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego
3.3 Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi
3.4 Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego
3.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych
3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy w akumulatorni
3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni samochodowej
3.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac blacharskich i spawalniczych
3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac lakierniczych
3.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac w serwisie ogumienia
3.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji
3.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze i naprawie układów poduszek gazowych, pirotechnicznych napinaczy pasów, układów SBC (systemu elektronicznego sterowania układem hamulcowym)
3.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przy samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym
3.15 Sprawdzenie wiadomości
4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc
4.1 Rodzaje wypadków przy pracy i ich przyczyny
4.2 Zasady postępowania powypadkowego
4.3 Organizacja pierwszej pomocy
4.4 Zasady udzielania pierwszej pomocy
4.5 Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem
4.6 Pierwsza pomoc w przypadku złamań i zranień
4.7 Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla oraz substancjami stosowanymi w eksploatacji pojazdów samochodowych
4.8 Sprawdzenie wiadomości
Rozwiązania testów sprawdzających wiadomości
Literatura

Errata

Nowe brzmienie tekstu na stronie 6 wiersze 15 do 20 od dołu (3 akapit od dołu):
Pracodawca, który rozpoczyna działalność gospodarczą nie musi zawiadamiać Pań­stwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) o rozpoczęciu dzia­łalności gospodarczej. Informowanie obu instytucji polegało głównie na podaniu miejsca, rodzaju i zakresu otwieranej działalności gospodarczej. Od 17 stycznia 2013 roku obo­wiązek informowania PIP i PIS o rozpoczęciu działalności gospodarczej został zniesiony. Instytucje te mogą korzystać z danych o przedsiębiorcach zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator