język: PolskiEnglish

SZTUKA ELEKTRONIKI - CZĘŚĆ 1 i 2

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorPaul Horowitz, Winfield Hill

ISBN978-83-206-1128-1

Liczba stron1192

Oprawamiękka

FormatB5

Rok wydania2014

Językpolski


Produkt archiwalny
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

SZTUKA ELEKTRONIKI - CZĘŚĆ 1 i 2
Autorzy: Paul Horowitz, Winfield Hill
Tłumacz: Bogusław Kalinowski, Grażyna Kalinowska

Wprowadzenie w świat elektroniki jako dziedziny inżynierskiej sztuki projektowania urządzeń. Przykłady praktycznych rozwiązań i pomysłów układowych.
Książka powstała na podstawie wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda. Autorzy czynią to, czego zwykle fachowcy czynić nie lubią - zdradzają sekrety swojej sztuki. Pozwalają ominąć etap nieudanych prób i doświadczeń. Przez skomplikowany świat elektroniki prowadzą nas jak starsi koledzy, których dwa zdania czasem wyjaśniają więcej niż kilka stron podręcznika.

Odbiorcy książki:
Książka przeznaczona dla studentów elektroniki i fizyki, a także inżynierów, techników, praktyków i teoretyków. Polskie wydanie książki ze względów technicznych przygotowano w dwóch częściach.

SZTUKA ELEKTRONIKI - CZĘŚĆ 1 i 2

Spis treści

CZĘŚĆ I

Przedmowa 11
Przedmowa do pierwszego wydania 13

ROZDZIAŁ 1
Podstawy 15

Wstęp 15
Napięcie, prąd i rezystancja 16
1.01. Napięcie i prąd 16
1.02. Zależność między napięciem i prądem: rezystory 17
1.03. Dzielniki napięcia 21
1.04. Źródła napięciowe i prądowe 22
1.05. Twierdzenie Thevenina 24
1.06. Rezystancja małosygnałowa 27
Sygnały 29
1.07. Sygnały sinusoidalne 29
1.08. Amplitudy sygnałów i decybele 30
1.09. Inne sygnały 31
1.10. Poziomy logiczne 32
1.11. Źródła sygnałów 32
Kondensatory i układy prądu zmiennego 33
1.12. Kondensatory 34
1.13. Układy RC: zależność U i I od czasu 36
1.14. Układy różniczkujące 38
1.15. Układy całkujące (integratory) 39
Cewki indukcyjne i transformatory 41
1.16. Cewki indukcyjne 41
1.17. Transformatory 41
Impedancja i reaktancja 42
1.18. Analiza częstotliwościowa układów reaktancyjnych 43
1.19. Filtry RC 48
1.20. Wykresy wskazowe 52
1.21. "Bieguny" i decybele na oktawę 52
1.22. Układy rezonansowe i filtry aktywne 53
1.23. Inne zastosowania kondensatorów 54
1.24. Uogólnione twierdzenie Thevenina 55
Diody i układy diodowe 55
1.25. Diody 55
1.26. Prostowanie 55
1.27. Filtrowanie napięć wyjściowych zasilaczy sieciowych/57
1.28. Układy prostowników stosowane w zasilaczach
sieciowych 58
1.29. Stabilizatory 60
1.30. Układowe zastosowania diod 61
1.31. Obciążenia indukcyjne i zabezpieczenie diodowe 64
Inne elementy pasywne 65
1.32. Elementy elektromechaniczne 65
1.33. Wskaźniki 69
1.34. Elementy regulowane 69
Ćwiczenia dodatkowe 71

ROZDZIAŁ 2
Tranzystory 72

Wstęp 72
2.01. Pierwszy model tranzystora: wzmacniacz prądowy 73
Kilka podstawowych układów z tranzystorami 74
2.02. Tranzystor jako przełącznik' 74
2.03. Wtórnik emiterowy 75
2.04. Wtórniki emiterowe jako stabilizatory napięcia 78
2.05. Ustalanie punktu pracy wtórnika emiterowego 80
2.06. Tranzystorowe źródło prądowe 82
2.07. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem 86
2.08. Wtórnikowy układ symetryzujący 88
2.09. Transkonduktancja 89
Model Ebersa-Molla stosowany do analizy
podstawowych układów tranzystorowych 90
2.10. Poprawiony model tranzystora: wzmacniacz
transkonduktancyjny 90
2.11. O wtórniku emiterowym jeszcze raz 92
2.12. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem jeszcze raz 93
2.13. Ustalanie punktu pracy wzmacniacza ze wspólnym
emiterem 94
2.14. Układ powtarzania prądu 99
Niektóre podzespoły stosowane do budowy
wzmacniaczy 102
2.15. Wyjściowe stopnie przeciwstawne (komplementarne) 102
2.16. Połączenie Darlingtona 106
2.17. Bootstrap (kompensacja napięcia sygnału) /108
2.18. Wzmacniacze różnicowe 110
2.19. Efekt pojemnościowy i efekt Millera 114
2.20. Tranzystory polowe 116
Kilka typowych układów tranzystorowych 117
2.21. Stabilizator napięcia 117
2.22. Układ stabilizacji temperatury 117
2.23. Prosty tranzystorowo-diodowy układ logiczny 117
Układy nie wymagające wyjaśnień 121
2.24. Układy bez błędów 121
2.25. Układy z błędami 121
Ćwiczenia dodatkowe 121

ROZDZIAŁ 3
Tranzystory polowe 124

Wstęp 124
3.01. Właściwości tranzystorów polowych 125
3.02. Rodzaje tranzystorów polowych 128
3.03. Ogólne właściwości tranzystorów polowych 130
3.04. Charakterystyki drenowe tranzystora polowego 132
3.05. Rozrzut produkcyjny parametrów tranzystora
polowego 134
Podstawowe układy z tranzystorami polowymi 135
3.06. Źródła prądowe z tranzystorów JFET 138
3.07. Wzmacniacze z tranzystorami polowymi /141
3.08. Wtórniki źródłowe 145
3.09. Prąd bramki tranzystorów polowych 147
3.10. Tranzystory polowe jako rezystory o zmiennej
rezystancji 150
Przełączniki z tranzystorami polowymi 153
3.11. Przełączniki analogowe z tranzystorami polowymi 154
3.12. Właściwości rzeczywistych przełączników
z tranzystorami polowymi 157
3.13. Kilka układów z przełącznikami analogowymi 164
3.14. Przełączniki logiczne i przełączniki mocy
z tranzystorami MOS 166
3.15. Uwaga, ładunki statyczne! 183
Układy nie wymagające wyjaśnień /185
3.16. Pomysły układowe 185
3.17. Układy z błędami 185

ROZDZIAŁ 4
Sprzężenie zwrotne i wzmacniacze operacyjne 186

Wstęp 186
4.01. Wstęp do sprzężenia zwrotnego 186
4.02. Wzmacniacze operacyjne 187
4.03. Fundamentalne założenia 188
Podstawowe układy ze wzmacniaczami
operacyjnymi 189
4.04. Wzmacniacz odwracający 189
4.05. Wzmacniacz nieodwracający 190
4.06. Wtórnik napięciowy 191
4.07. Źródła prądowe 191
4.08. Podstawowe uwagi dla projektantów i użytkowników
układów ze wzmacniaczami operacyjnymi 194
Inne układy ze wzmacniaczami operacyjnymi 194
4.09. Układy liniowe 195
4.10. Układy nieliniowe 199
Szczegółowy przegląd właściwości wzmacniacza
operacyjnego 201
4.11. Parametry rzeczywistych wzmacniaczy
operacyjnych 201
4.12. Wpływ niedoskonałości wzmacniacza operacyjnego
na parametry układu 217
4.13. Wzmacniacze operacyjne małej mocy
i programowalne 224
Analiza wybranych układów ze wzmacniaczami
operacyjnymi 225
4.14. Wzmacniacz logarytmujący 225
4.15. Aktywny detektor szczytowy 229
4.16. Układ próbkująco-pamiętający 231
4.17. Ogranicznik aktywny 234
4.18. Przetwornik wartości bezwzględnej /235
4.19. Integratory 236
4.20. Wzmacniacze różniczkujące 238
Praca wzmacniacza operacyjnego z pojedynczym
napięciem zasilającym 238
4.21. Ustalanie punktu pracy wzmacniaczy prądu zmiennego
z pojedynczym napięciem zasilającym 239
4.22. Wzmacniacze operacyjne o pojedynczym zasilaniu 239
Komparatory i przerzutnik Schmitta 243
4.23. Komparatory napięcia 244
4.24. Komparatory z regeneracją 245
Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach o ograniczonym
wzmocnieniu 247
4.25. Równanie określające wzmocnienie 247
4.26. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry
wzmacniacza 248
4.27. Dwa przykłady wzmacniaczy tranzystorowych
ze sprzężeniem zwrotnym 251
Typowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi 254
4.28. Wzmacniacz laboratoryjny ogólnego przeznaczenia 254
4.29. Generator sterowany napięciem 255
4.30. Przełącznik analogowy ze złączowym tranzystorem
polowym z kompensacją rezystancji RON 257
4.31. Detektor przejścia przez zero przeznaczony
do współpracy z układami TTL 258
4.32. Układ kontroli prądu płynącego przez obciążenie 259
Kompensacja częstotliwościowa wzmacniaczy
ze sprzężeniem zwrotnym 259
4.33. Zależność wzmocnienia i przesunięcia fazy
od częstotliwości 260
4.34. Metody częstotliwościowej kompensacji
wzmacniaczy 262
4.35. Charakterystyka amplitudowa czwórnika sprzężenia
zwrotnego 264
Układy nie wymagające wyjaśnień 267
4.36. Pomysły układowe 267
4.37. Układy z błędami 267
Ćwiczenia dodatkowe 267

ROZDZIAŁ 5
Filtry aktywne i generatory 278

Filtry aktywne 278
5.01. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów RC 278
5.02. O doskonałych właściwościach filtrów LC 280
5.03. Ogólny przegląd filtrów aktywnych 281
5.04. Podstawowe parametry filtrów 282
5.05. Rodzaje filtrów 284
Układy filtrów aktywnych 289
5.06. Układy ZNSN 289
5.07. Projektowanie filtrów ZNSN za pomocą uproszczonej tablicy 290
5.08. Filtry modelujące zmienne stanu 292
5.09. Filtry z czwórnikiem podwójne T 296
5.10. Żyratorowe realizacje filtrów 297
5.11. Filtry z przełączanymi pojemnościami 298
Generatory 301
5.12. Wprowadzenie w technikę generacyjną 301
5.13. Generatory relaksacyjne 301
5.14. 555 - klasyczny czasowy układ scalony 304
5.15. Generatory przestrajane napięciem 308
5.16. Generatory kwadraturowe 309
5.17. Generatory z mostkiem Wiena 314
5.18. Generatory LC 315
5.19. Generatory kwarcowe 317
Układy nie wymagające wyjaśnień 324
5.20. Pomysły układowe 324
Ćwiczenia dodatkowe 324

ROZDZIAŁ 6
Stabilizatory napięcia i układy dużej mocy 325

Podstawowe układy stabilizacji napięcia stałego
z klasycznym elementem typu 723 326
6.01. Stabilizator napięcia typu 723 326
6.02. Stabilizator napięcia dodatniego 327
6.03. Stabilizator o dużej wartości prądu wyjściowego 329
Moc i ciepło w układach elektronicznych 331
6.04. Tranzystory mocy i rozpraszanie ciepła 331
6.05. Zabezpieczenie nadprądowe przez redukcję prądu
wyjściowego 335
6.06. Zabezpieczenia nadnapięciowe 336
6.07. Dalsze uwagi na temat projektowania zasilaczy o dużej
wartości prądu wyjściowego 339
6.08. Zasilacze o programowalnym napięciu
wyjściowym 341
6.09. Przykład układu zasilacza 342
6.10. Inne scalone stabilizatory napięcia 343
Zasilacz o niestabilizowanym napięciu wyjściowym /344
6.11. Elementy sieciowe 344
6.12. Transformator sieciowy 348
6.13. Elementy obwodu stałoprądowego zasilacza /349
Źródła napięć odniesienia 352
6.14. Diody Zenera 352
6.15. Tranzystorowe źródło napięcia odniesienia (T-ZNa) 355
Trzy- i czterokońcówkowe stabilizatory napięcia 363
6.16. Trzykońcówkowe stabilizatory napięcia 363
6.17. Trzykońcówkowe stabilizatory o dobieranej wartości napięcia wyjściowego 364
6.18. Dodatkowe uwagi na temat stabilizatorów trzykońcówkowych 371
6.19. Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięciastałego 380
Specjalne stabilizatory napięć stałych 395
6.20. Stabilizatory wysokonapięciowe (w.n.) 395
6.21. Zasilacze o niskim poziomie szumów i o małym dryfie napięcia wyjściowego 402
6.22. Mikromocowe stabilizatory napięcia stałego /404
6.23. Przetwornica napięcia z pływającym kondensatorem (z pompą ładunkową) 405
6.24. Zasilacze stabilizowanego prądu stałego 407
6.25. Moduły zasilające dostępne na rynku /410
Układy nie wymagające wyjaśnień 417
6.26. Pomysły układowe /417
6.27. Układy z błędami /417
Ćwiczenia dodatkowe 417

ROZDZIAŁ 7
Układy precyzyjne i układy o małych szumach 419

Metody projektowania precyzyjnych układów
ze wzmacniaczami operacyjnymi 419
7.01. Precyzja a dynamika układu 419
7.02. Bilans błędów /420
7.03. Przykład układu precyzyjnego: wzmacniacz
z automatycznym zerowaniem napięcia
niezrównoważenia 420
7.04. Bilans błędów projektowanego układu
precyzyjnego 422
7.05. Błędy wprowadzane przez elementy dyskretne 423
7.06. Błędy wprowadzane przez obwód wejściowy
wzmacniacza 425
7.07. Błędy wprowadzane przez obwód wyjściowy
wzmacniacza 437
7.08. Wzmacniacze z autozerowaniem (z przerywaczową
stabilizacją zera) 448
Wzmacniacze różnicowe i wzmacniacze pomiarowe /455
7.09 Wzmacniacz różnicowy z wejściem symetrycznym 456
7.10. Standardowy układ wzmacniacza pomiarowego
z trzema wzmacniaczami operacyjnymi 460
Szumy wzmacniaczy 466
7.11. Źródła i rodzaje szumów /466
7.12. Stosunek sygnał-szum oraz współczynnik szumu 469
7.13. Napięcie i prąd szumów wzmacniacza tranzystorowego 472
7.14. Projektowanie układów tranzystorowych o niskim poziomie szumu 474
7.15. Szumy tranzystorów polowych 480
7.16. Wybieranie tranzystorów do układów o niskim poziomie
szumów /482
7.17. Szumy we wzmacniaczu różnicowym i we wzmacniaczu
ze sprzężeniem zwrotnym /482
Pomiary parametrów szumowych i generatory szumu 486
7.18. Pomiary bez użycia generatora szumu 486
7.19. Pomiary z użyciem generatora szumu 487
7.20. Generatory szumu i generatory sygnałowe /489
7.21. Ograniczanie szerokości pasma oraz pomiary wartości
skutecznej napięcia /490
7.22. Szumowe różności /492
Zakłócenia: ekranowanie i uziemienie 492
7.23. Zakłócenia 493
7.24. Problem mas 495
7.25. Problem mas przy łączeniu przyrządów ze sobą 496
Układy nie wymagające wyjaśnień 504
I7.26. Pomysły układowe 504
Ćwiczenia dodatkowe 504

CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 8
Technika cyfrowa 11
Podstawy techniki cyfrowej 11
8.01. Dyskretne czy analogowe 11
8.02. Stany logiczne 12
8.03. Kody liczbowe 13
8.04. Bramki i tablice prawdy 17
8.05. Bramki z elementów dyskretnych 19
8.06. Przykłady układów z bramkami 20
8.07. Miejsce symbolu negacji stanu 22
TTL i CMOS 23
8.08. Katalog podstawowych bramek cyfrowych /23
8.09. Budowa bramek scalonych 23
8.10. Charakterystyka układów TTL i CMOS 26
8.11. Układy z wyjściem trójstanowym i z otwartym kolektorem 27
Układy kombinacyjne 30
8.12. Tożsamości logiczne 31
8.13. Minimalizacja i mapy Karoaugha 32
8.14. Scalone układy kombinacyjne 33
8.15. Realizacja dowolnych funkcji kombinacyjnych /39
Układy sekwencyjne 45
8.16. Układy z pamięcią: przerzutniki 45
8.17. Przerzutniki synchroniczne 47
8.18. Połączenie przerzutników i bramek: układy
sekwencyjne 52
8.19. Synchronizator 54
Przerzutniki monostabilne 56
8.20. Właściwości przerzutników monostabilnych 56
8.21. Układ z przerzutnikiem monostabilnym 58
8.22. Przestrogi dla użytkowników przerzutników
monostabilnych 59
8.23. Licznikowe układy uzależnień czasowych 62

Scalone układy sekwencyjne 62
8.24. Zatrzaski i rejestry 62
8.25. Liczniki 63
8.26. Rejestry przesuwające 66
8.27. Sekwencyjne układy PAL 67
8.28. Różnorodne funkcje sekwencyjne 82
Kilka typowych układów cyfrowych 85
8.29. Licznik modulo n: zależności czasowe 85
8.30. Sekwencyjny układ sterowania wyświetlaczami LED 87
8.31. Układ sterowania teleskopem astronomicznym 89
8.32. Generator o programowanej liczbie impulsów 91
"Choroby" układów cyfrowych 91
8.33. Problemy statyczne 93
8.34. Problemy dynamiczne 93
8.35. Wrodzone wady układów TTL i CMOS 96
Układy nie wymagające wyjaśnień 98
8.36. Pomysły układowe 98
8.37. Układy z błędami 98
Ćwiczenia dodatkowe 98

ROZDZIAŁ 9
Na styku techniki analogowej i cyfrowej 109

Sprzęganie się z układami TTL i CMOS /109
9.01. Chronologia układów logicznych 109
9.02. Charakterystyki wejściowe i wyjściowe 115
9.03. Sprzęganie ze sobą układów cyfrowych z różnych rodzin 117
9.04. Sterowanie wejściami TTL i CM OS 119
9.05. Komparatory i wzmacniacze operacyjne jako źródła sygnałów wejściowych systemów cyfrowych 122
9.06. Jeszcze kilka uwag o wejściach układów logicznych 123
9.07. Komparatory /125
9.08. Współpraca układów TTL i CMOS z zewnętrznymi układami obciążającymi 127
9.09. Sprzęganie układów NMOS LSI 135
9.10. Elementy optoelektroniczne /137
Sygnały cyfrowe a długie przewody 146
9.11. Połączenia lokalne 146
9.12. Połączenia między płytami 149
9.13. Szyny danych 149
9.14. Transmisja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem
kabli 150
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
i cyfrowo-analogowe /161
9.15. Wprowadzenie 161
9.16. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) 163
9.17. Integracyjne (uśredniające) przetworniki C/A 166
9.18. Mnożące przetworniki C/A 167
9.19. Wybór przetwornika cyfrowo-analogowego (A/C) /168
9.20. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) 168
9.21. Metody oparte na równoważeniu ładunków /175
9.22. Kilka niezwykłych przetworników A/C i C?A  /179
9.23. Wybór przetwornika analogowo-cyfrowego /181
Zastosowania przetworników A/C 186
9.24. 16-kanałowy system zbierania danych z przetwarzaniem A/C /186
9.25. Woltomierz cyfrowy 189
9.26. Woltametr 189
Pętla fazowa 191
9.27. Wprowadzenie 191
9.28. Projektowanie pętli fazowej 196
9.29. Projektowanie powielacza częstotliwości 197
9.30. Zaskok i synchronizm pętli fazowej 201
9.31. Niektóre zastosowania pętli fazowej 202
Generatory sekwencji pseudolosowych
i generatory szumu 205
9.32. Cyfrowa generacja szumu 205
9.33. Rejestry liniowe 206
9.34. Wytwarzanie szumu analogowego z ciągów
maksymalnie długich 207
9.35. Widmo mocy ciągu pseudolosowego 208
9.36. Filtracja dolnoprzepustowa 210
9.37. Powtarzalność sekwencji 211
9.38. Filtry cyfrowe 214
Układy nie wymagające wyjaśnień 217
9.39. Pomysły układowe 217
9.40. Układy z błędami I 217
Ćwiczenia dodatkowe 217

ROZDZIAŁ 10
Minikomputery 222

Minikomputery, mikrokomputery i mikroprocesory 222
10.01. Architektura komputerów 223
Zbiór instrukcji komputera 227
10.02. Język symboliczny i język maszynowy 227
10.03. Uproszczony zbiór instrukcji procesora 8086/8 /228
10.04. Przykład programu 233
Sygnały magistrali i sposoby łączenia układów 234
10.05. Podstawowe sygnały magistrali: dane, adresy,
sygnały strobujące 234
10.06. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: wysyłanie
danych 235
10.07. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: przyjmowanie
danych 239
10.08. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: rejestr,
stanu 240
10.09. Przerwania 244
10.10. Obsługa przerwań 245
10.11. Uogólnienie metody przerwań 248
10.12. Bezpośredni dostęp do pamięci 253
10.13. Zestawienie sygnałów magistrali IBM PC 256
10.14. Synchroniczna i asynchroniczna transmisja
danych 258
10.15. Inne rodzaje magistrali mikroprocesorowych 260
10.16. Dołączanie urządzeń peryferyjnych
do komputerów 263
Podstawy oprogramowania systemowego 266
10.17. Programowanie 266
10.18. Systemy operacyjne, pliki i zarządzanie
pamięcią 269
Zasady przesyłania informacji 271
10.19. Kody alfanumeryczne i transmisja
szeregowa 272
10.20. Transmisja równoległa: Centronics, SCSI, IPI,
OPIB (488) 282
10.21. Lokalne sieci komputerowe 288
10.22. Przykład układu sprzęgającego: sprzętowe upakowanie
danych przed transmisją 290
10.23. Formaty liczb 292

ROZDZIAŁ 11
Mikroprocesory 296

Mikroprocesor 68008 widziany z bliska 297
11.01. Rejestry, pamięć, urządzenia we/wy 297
11.02. Lista rozkazów i adresowanie 298
11.03. Język maszynowy 303
11.04. Sygnały magistrali 306
Przykład kompletnego projektu: uśredniacz sygnału
analogowego 314
11.05. Projekt układu 314
11.06. Oprogramowanie: definicja zadań 331
11.07. Oprogramowanie: program użytkowy 334
11.08. Szacowanie wartości parametrów 358
11.09. Kilka refleksji 360
Mikroprocesorowe układy wspomagające 362
11.10. Układy średniej skali scalenia (MSI) 363
11.11. Układy peryferyjne dużej skali scalenia (LSI) 365
11.12. Pamięć 376
11.13. Inne mikroprocesory 386
11.14. Emulatory, systemy uruchomieniowe, analizatory
stanów logicznych, pakiety prototypowe 387

ROZDZIAŁ 12
Technologia konstrukcji sprzętu elektronicznego 393

Metody wykonywania prototypów urządzeń 393
12.01. Płyty montażowe 393
12.02. Uniwersalne płytki drukowane 394
12.03. Płytki do połączeń owijanych 394
Obwody drukowane 398
12.04. Wytwarzanie płytek drukowanych 398
Produkcja płytek drukowanych 400 4
12.05. Projektowanie płytek drukowanych 401
12.06. Montaż elementów na płytce drukowanej 407
12.07. Kilka dalszych uwag na temat płytek drukowanych 409
12.08. Nowoczesne sposoby wytwarzania płytek drukowanych 410
Konstruowanie przyrządów elektronicznych 421
12.09. Mocowanie płytek z układami wewnątrz przyrządu 421
12.10. Obudowy przyrządów elektronicznych 424
12.11. Wskazówki konstrukcyjne 425
12.12. Chłodzenie 427
12.13. Kilka uwag dotyczących elektrycznej strony konstrukcji 430
12.14. Jak zdobyć elementy elektroniczne? 431

ROZDZIAŁ 13
Technika dużych częstotliwości i szybkich przełączeń 433

Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach 433
13.01. Zachowanie się wzmacniaczy tranzystorowych
w zakresie dużych częstotliwości 433
13.02. Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach:
modele elementów aktywnych 434
13.03. Przykład analizy układów w zakresie dużych
częstotliwości 437
13.04. Konfiguracje wzmacniaczy dużej częstotliwości 438
13.05. Przykład analizy wzmacniacza
szerokopasmowego 440
13.06. O uproszczeniach zmiennoprądowego modelu
tranzystora bipolarnego 442
13.07. Dwójka z szeregowo-równoległym sprzężeniem
zwrotnym 443
13.08. Moduły wzmacniające 444
Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie
częstotliwości radiowych 448
13.09. Linie transmisyjne 448
13.10. Strojniki, symetryzatory i transformatory /453
13.11. Wzmacniacze rezonansowe 454
13.12. Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie
dużych częstotliwości 457
13.13. Pomiary amplitudy lub mocy sygnału w.cz. 461
Radiokomunikacja - modulacja amplitudy 466
13.14. Kilka pojęć z dziedziny łączności 466
13.15. Modulacja amplitudy 467
13.16. Odbiornik superheterodynowy 468
Inne rodzaje modulacji 471
13.17. Modulacja jednowstęgowa (SSB) 471
13.18. Modulacja częstotliwości 472
13.19. Kluczowanie przesuwem częstotliwości (FSK) 474
13.20. Układy modulacji impulsowej 475
O układach dużych częstotliwości od strony praktyki 476
13.21. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne
układów w.cz. 476
13.22. Elementy i układy specjalne 477
Technika szybkich przełączeń 479
13.23. Model tranzystora i równania inwertera 479
13.24. Komputerowa analiza układów analogowych 483
Przykłady analizy układów przełączających 484
13.25. Wysokonapięciowy stopień wykonawczy 484
13.26. Układ z otwartym kolektorem sterujący szyną
magistrali 485
13.27. Przykład: przedwzmacniacz do fotopowielacza 487
Układy nie wymagające wyjaśnień 489
13.28. Pomysły układowe 489
Ćwiczenia dodatkowe 489

ROZDZIAL 14
Projektowanie urządzeń o malej mocy zasilania 491

Wstęp 491
14.01. Zastosowania układów o małym poborze mocy 492
Źródła energii 495
14.02. Rodzaje ogniw 495
14.03. Zasilacze wtyczkowe 505
14.04. Ogniwa słoneczne 507
14.05. Prądy sygnałowe 509
Wyłączanie zasilania i mikromocowe stabilizatory
napięcia 514
14.06. Wyłączanie zasilania 514
14.07. Mikromocowe stabilizatory napięcia 518
14.08. Ustalanie potencjału masy 522
14.09. Mikromocowe ZNO i czujniki temperatury 524
Metody projektowania analogowych układów
mikromocowych 526
14.10. Problemy związane z projektowaniem liniowych
układów mikromocowych 526
14.11. Przykład projektowania układu liniowego
z elementami dyskretnymi 528
14.12. Mikromocowe wzmacniacze operacyjne 531
14.13. Komparatory mikromocowe 544
14.14. Mikromocowe układy czasowe i generatory 545
Projektowanie mikromocowycb układów cyfrowych 548
14.15. Rodziny układów CMOS 549
14.16. Małomocowa praca układów CM OS 550
14.17. Mikromocowe mikroprocesory i układy peryferyjne 555
14.18. Przykład projektowania systemu mikroprocesorowego:
rejestrator temperatury otoczenia 560
Układy nie wymagające wyjaśnień 569
14.19. Pomysły układowe 569

ROZDZIAŁ 15
Pomiary i przetwarzanie sygnałów 570

Wprowadzenie 570
Przetworniki pomiarowe 571
15.01. Temperatura 571
15.02. Natężenie światła 579
15.03. Odkształcenie i przemieszczenie 585
15.04. Przyspieszenie, ciśnienie, siła i prędkość 588
15.05. Pole magnetyczne 591
15.06. Próżniomierze 592
15.07. Detektory cząstek 592
15.08. Biologiczne i chemiczne sondy
napięciowe 597
Wzorce oraz pomiary o dużej precyzji 601
15.09. Wzorce częstotliwości 601
15.10. Pomiary częstotliwości, okresu i odstępu czasu 604
15.11. Wzorce oraz pomiary napięcia
i rezystancji 610
Metody zawężania pasma 612
15.12. Problem szumów 612
15.13. Uśrednianie sygnału i analiza wielokanałowa 612
15.14. Wymuszanie okresowości sygnału 616
15.15. Detekcja synchroniczna 617
15.16. Analiza amplitudy impulsów 621
15.17. Przetworniki czas-amplituda impulsu 622
Analiza widmowa i transformacja Fouńera 622
15.18. Analizatory widma 622
15.19. Analiza widmowa zgromadzonych danych
pomiarowych 625
Układy nie wymagające wyjaśnień 629
15.20. Pomysły układowe 629

DODATKI
Dodatek A
Oscyloskop /630
Dodatek B
Powtórka z matematyki 635
Dodatek C
Barwne oznaczanie rezystorów 5% 637
Dodatek D
Rezystory precyzyjne 1% 638
Dodatek E
Jak rysować schematy? 639
Dodatek F
Proste obciążenia 642
Dodatek G
Nasycenie tranzystora 644
Dodatek H
Filtry LC o charakterystyce Butterwortha 645
Dodatek I
Czasopisma elektroniczne 648
Dodatek J
Przedrostki stosowane w oznaczeniach układów
scalonych 649
Dodatek K
Karty katalogowe 651
Tranzystor n-p-n: 2N4400-1
Wzmacniacz operacyjny JFET: LF411-12
3-końcówkowy, regulowany stabilizator napięcia:
LM317
Bibliografia 673 

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH
Cena :61,95 zł53,28 zł

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

TECHNIK ANTENOWYCH INSTALACJI TELEWIZJI CYFROWEJ DVB
Cena :55,00 zł

TECHNIK ANTENOWYCH INSTALACJI TELEWIZJI CYFROWEJ DVB

Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z eksploatacją telewizji cyfrowej, jak też do osób pragnących zdobyć kwalifikacje technika antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Przedstawiono podstawy teoretyczne telewizji cyfrowej DVB, omówion

Wydawnictwo: Kabe

Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator