język: PolskiEnglish

TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DROGOWYCH

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorAdam Wysokowski, Henryk Czudek

ISBN978-83-206-1578-4

Liczba stron108

Oprawatwarda

FormatB5 (176 × 250mm)

Rok wydania2007

Językpolski


Cena : 46,20 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DROGOWYCH
Trwałość mostu. Pojęcia. Propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale nakładów na utrzymanie mostu. Krzywe degradacji. Kategorie trwałości mostów. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość.

Trwałość mostów drogowych. Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa.

Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione Czytelnikom w zwartej i czytelnej formie.

Odbiorcy książki:
Inżynierowie projektanci oraz pracownicy służb odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych, jak również pracownicy naukowi i studenci wydziałów wyższych uczelni technicznych o kierunkach drogownictwo i mostownictwo.

Dodatkowe informacje:

PRZEDMOWA
Mosty występują w różnych przestrzeniach. Jedną z głównych i bezpośrednio oczywistych jest przestrzeń urządzeń technicznych. Most jest bowiem przede wszystkim urządzeniem technicznym służącym do przenoszenia ruchu komunikacyjnego przez przeszkodę. Jest jednak czymś więcej, gdyż jawi się też w innych przestrzeniach, takich jak przestrzeń estetyczna, krajobrazowa, kulturowo-historyczna czy artystyczno-kultowa. Most jest więc czymś więcej niż urządzeniem, jednak ten charakter podstawowy dominuje i trwałość w przestrzeni urządzeń technicznych stwarza przedłużenie możliwości, zaś w przestrzeni kulturowo-historycznej tworzy ciągłość otoczenia i tradycję. W obu przypadkach jest wartością istotną i należy dążyć do zwiększenia trwałości mostu we właściwym otoczeniu. Przede wszystkim powinno się dążyć do przedłużania trwania obiektu, zaś zastępowanie mostu istniejącego mostem nowym, nieraz konieczne, należy traktować jako wyjątkową, chociaż nieraz niezbędną formę przedłużenia istnienia mostu w przestrzeni urządzeń technicznych.

Znajomość czasu poprawnej pracy mostu, a więc jego trwałości jest niezbędna dla organizacji gospodarki mostami, a więc dla gospodarowania majątkiem kraju. Jednak nie tylko z tego powodu, most bowiem tworzy tradycje kultury materialnej i cywilizacyjnej kraju. Z tego też względu należy dążyć do zwiększenia trwałości mostów. Do tego ma się przyczynić niniejsza książka. Trwałość mostu jest jego ważną cechą. Mając świadomość, iż jest ona ściśle związana z pojęciem niezawodności mostu, musimy pamiętać, iż rola mostu w tych przestrzeniach jest wyraźnie związana z jego trwałością, co stwarza pewną trudność. Przestrzeń urządzeń technicznych nasycona jest zdarzeniami losowymi, uwaga ta dotyczy też pojęcia trwałości. Mostowcy obracają się jednak najczęściej w otoczeniu zdeterminowanym.

Stąd też tak przyjęte trwałościowe rozważania są trudniej przyswajalne, ale bez nich analiza trwałości traci swój teoretyczny i praktyczny sens. Należy o tym pamiętać przy studiowaniu niektórych rozdziałów przedstawianej Czytelnikom książki.
Henryk Czudek, Warszawa, 13 maja 2004

Recenzja książki w magazynie AUTOSTRADY nr 11/2005
Nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ukazała się książka pt. Trwałość mostów drogowych, autorstwa prof. Henryka Czudka i prof. Adama Wysokowskiego. Publikacja poświęcona jest metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych,  opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa.

Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione czytelnikom w zwartej i czytelnej formie. "Znajomość czasu poprawnej pracy mostu, a więc jego trwałości, jest niezbędna dla organizacji gospodarki mostami, a więc dla gospodarowania majątkiem kraju. Jednak nie tylko z tego powodu, most bowiem tworzy tradycję kultury materialnej i cywilizacyjnej kraju. Z tego też względu należy dążyć do zwiększenia trwałości mostów. Do tego ma się przyczynić niniejsza książka.

Trwałość mostu jest jego ważną cechą. Mając świadomość, iż jest ona ściśle związana z pojęciem niezawodności mostu, musimy pamiętać, iż rola mostu w tych przestrzeniach jest wyraźnie związana z jego trwałością, co stwarza pewną trudność. Przestrzeń urządzeń technicznych nasycona jest zdarzeniami losowymi, uwaga ta dotyczy też pojęcia trwałości. Mostowcy obracają się jednak najczęściej w otoczeniu zdeterminowanym. Stąd też tak przyjęte trwałościowe rozważania są trudniej przyswajalne, ale bez nich analiza trwałości traci swój teoretyczny i praktyczny sens. Należy o tym pamiętać przy studiowaniu niektórych rozdziałów przedstawianej Czytelnikom książki" – napisał w przedmowie Henryk Czudek.

Kup Teraz! Książka i podręcznik na temat trwałości mostów drogowych - zapraszamy!

Spis treści:

Wykaz oznaczeń  7
Przedmowa  9

1. Wstęp

2. Trwałość mostu. Pojęcia
2.1. Trwałość mostu. Struktura trwałości  13
2.2. Miara stanu technicznego mostu. System punktowy  16
2.3. Związki istniejące między miarą stanu technicznego oraz funkcją gęstości czasu poprawnej pracy mostu ƒ(t)   17
2.4. Funkcja intensywności uszkodzeń λ(t) i jej związek z miarą stanu technicznego 18
2.5. Rodzaje trwałości mostu  20
2.6. Podstawowy charakter funkcji uszkodzeń dla obiektu mostowego  23
2.7. Funkcja uszkodzeń obiektu mostowego monotonicznie rosnąca  24

3. Propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale nakładów na utrzymanie mostu
3.1. Propozycja ogólnego wzoru rozdziału budżetu na poszczególne jednostki regionalne. Współczynnik rodzaju mostów n   25
3.2. Trwałości podstawowe Di  26

4. Krzywe degradacji. Kategorie trwałości mostów
4.1. Opis degradacji mostów. Aktualny stan wiedzy  29
4.2. Próba opisu modelu degradacji mostów drogowych w Polsce na bazie wybranej grupy mostów  34
4.3. Krzywe degradacji  39
4.3.1. Rozważania ogólne 39
4.3.2. Przypadek k=l   40
4.3.3. Przypadek k≠l   42
4.4. Kategorie cech mostów  43
4.4.1. Kategorie jako współrzędne przestrzeni obiektów mostowych  43
4.4.2. Kategoria ustrojowa (K-1)  44
4.4.3. Kategoria konstrukcyjna (K-2)  44
4.4.4. Kategoria eksploatacyjna (K-3)  45
4.4.5. Kategoria środowiskowo-utrzymaniowa (K-4)  45
4.4.6. Kategoria wiekowa (K-5)  45

5. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość
5.1. Wpływ kategorii (K-1) na trwałość obiektu mostowego 
5.1.1. Klasa (K-1) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów mostowych
5.1.2. Struktura ruchu S i rozpiętość przęsła l jako parametry klasy (K-1)
5.1.3. Zmiany trwałości obiektu mostowego w zależności od wartości współczynnika λ1(l)
5.2. Wpływ kategorii konstrukcyjnej (K-2) na trwałość obiektu mostowego
5.2.1. Klasa (K-2) jako oś współrzędnych obiektów mostowych
5.2.2. Wpływ rodzaju materiału na trwałość obiektu mostowego
5.2.3. Wpływ stosunku obciążenia ruchomego (p) do obciążenia stałego (g)
5.2.4. Wpływ wytrzymałości zmęczeniowej
5.3. Wpływ kategorii eksploatacyjnej (K-3) na trwałość obiektu mostowego
5.3.1. Klasa (K-3) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów mostowych
5.3.2. Podział objętości obciążenia według klasy drogi
5.3.3. Liczbowe ujęcie wpływu objętości obciążenia na trwałość obiektu mostowego
5.4. Wpływ kategorii środowiskowo-utrzymaniowej (K-4) na trwałość obiektu mostowego
5.4.1. Klasa (K-4) jako współrzędna przestrzeni obiektów mostowych
5.4.2. Wpływ środowiska na trwałość obiektów mostowych
5.4.3. Wpływ utrzymania i stanu technicznego obiektu mostowego na jego trwałość
5.5. Wpływ kategorii wiekowej (K-5) na trwałość obiektu mostowego
5.6. Normowanie przestrzeni obiektów mostowych
5.7. Przykłady obliczenia trwałości mostów

6. Książki obiektów mostowych. Informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa

Podsumowanie
Literatura
DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 2
Cena :44,90 zł

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 2

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych. Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1
Cena :69,90 zł62,24 zł

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1. Książka poświęcona diagnostyce konstrukcji żelbetowych. W podręczniku przedstawiono podstawowe zasady i metody badawcze przeprowadzania diagnostyki żelbetu zgodnie z zaleceniami Eurokodów i norm krajowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

PODSTAWY PROJEKTOWANIA BUDOWLI MOSTOWYCH
Cena :57,75 zł

PODSTAWY PROJEKTOWANIA BUDOWLI MOSTOWYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA BUDOWLI MOSTOWYCH w książce opisano: projektowanie przejścia mostowego, materiały i wyroby do budowy mostów, Światła mostów i przepustów, projektowanie komunikacyjne mostu, formy konstrukcyjne mostów, podstawy metod budowy mostów, obciążenia mostów, modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych, zasady wymiarowania mostów, podstawy projektowania przepustów, Podstawy projektowania przebudowy i wzmocnień mostów.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator