język: PolskiEnglish

SEKTOR SAMOCHODOWY UNII EUROPEJSKIEJ

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorJan Burnewicz

ISBN83-206-1594-1

Liczba stron244

Oprawatwarda

FormatB5 (176×250mm)

Rok wydania2005

Językpolski


Cena : 47,25 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

SEKTOR SAMOCHODOWY UNII EUROPEJSKIEJ
Sektor samochodowy we współczesnej cywilizacji. Analiza roli samochodu w grze rynkowej europejskich podmiotów gospodarczych. Analiza ekonomiczna transportu samochodowego Unii Europejskiej. Wspólnotowa regulacja transportu samochodowego. Integracja polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej.

Sektor samochodowy Unii Europejskiej to podręcznik akademicki poświęcony aktualnym zagadnieniom dotyczącym sektora samochodowego w Unii Europejskiej (UE). Zawiera charakterystykę roli samochodu we współczesnej cywilizacji, wyjaśnienie powiązań poszczególnych dziedzin gospodarki, przemysłu, administracji i usług w zakresie transportu drogowego, analizę ekonomiczną sektora samochodowego UE, opis wspólnotowej regulacji sektora transportu samochodowego z uwzględnieniem różnych czynników i uwarunkowań, a także integracji polskiego transportu samochodowego z systemem transportowym UE.

Odbiorcy książki:
Studenci wydziałów transportu oraz kierunków: ekonomika, zarządzanie i logistyka wyższych uczelni.

Dodatkowe informacje:
Nagroda Ministra Transportu za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2005/2006.

RECENZJA: Polska Gazeta Transportowa nr 3/2006

SYNTEZA RÓŻNYCH INFORMACJI
Literatura na temat transportu samochodowego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest dość skromna i pojawienie się każdej pozycji zajmującej się tym sektorem, staje się wydarzeniem, zwłaszcza jeśli jest ona interesująca. Tak jest w wypadku książki „ Sektor samochodowy Unii Europejskiej” autorstwa prof. Jana Burnewicza (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005).

Autor porusza problematykę obejmującą transport zarobkowy, transport na użytek własny, motoryzację indywidualną, sferę usług motoryzacyjnych i logistykę bazującą na usługach transportu samochodowego. Jak sam twierdzi, jego intencją było dokonanie wyczerpującej syntezy różnych rodzajów informacji pod kątem jasnego i wyczerpującego pokazania głównych problemów, np. takich, jak główne czynniki europejskiej integracji transportu czy ekonomika rozwoju i utrzymania europejskiej sieci drogowej. Są to informacje, które w dość prosty sposób czytelnicy mogą wykorzystać w działalności gospodarczej i w prowadzeniu analiz ekonomicznych.

Jan Burnewicz podzielił swoją publikację na pięć części: sektor samochodowy we współczesnej cywilizacji, analiza roli samochodu w grze rynkowej europejskich podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczna transportu samochodowego Unii Europejskiej, wspólnotowa regulacja transportu samochodowego, integracja polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej.

Wszystkie części składają się z rozdziałów zawierających informacje o charakterze ekonomicznym, prawnym, technicznym, ekologicznym i politycznym. Ze względu na przeglądowy charakter swej książki autor zrezygnował z omówienia szczegółów regulacji unijnych odnoszących się do transportu samochodowego, a to dlatego, że teksty te są obszerne, często aktualizowane i ogólnie dostępne w systemie informacji prawnej EUR-Lex, polskim systemie informacji prawnej LEX i na stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Książka „Sektor samochodowy Unii Europejskiej" przyda się nie tylko przedsiębiorcom samochodowym i specjalistom zajmującym się tą tematyką, ale też studentom kierunku „transport", politykom i publicystom.

Spis treści:

WSTĘP

1. SEKTOR SAMOCHODOWY WE WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI
1.1. Sfery tworzące współczesny sektor samochodowy  10
1.2. Samochód jako najskuteczniejszy środek realizacji wolności gospodarczej i społecznej 12
1.3. Wiodący produkt epoki przemysłowej 13
1.4. Narzędzie organizacji i jakości życia rodzinnego 16
1.5. Element systemów logistycznych i transportowych 17
1.6. Przedmiot największej produkcji na rynku transportowym 19
1.7. Integrator funkcji przestrzennych i społecznych państw  20
1.8. Czynnik stabilizujący struktury makroekonomiczne  21
1.9. Główny czynnik europejskiej integracji transportu 23
1.10. Atrakcyjność samochodu wobec transportu zbiorowego osób w miastach 26
1.11. Alternatywa dla zanikającego pasażerskiego transportu kolejowego w ruchu regionalnym i lokalnym  27
1.12. Społeczeństwo bez samochodu - utopia czy realna perspektywa?  27

2. ANALIZA ROLI SAMOCHODU W GRZE RYNKOWEJ EUROPEJSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
2.1. Forum wspólnych i przeciwstawnych interesów w rozwoju sektora samochodowego 29
2.2. Rola przemysłu motoryzacyjnego w rozwoju majątku sektora samochodowego  31
2.3. Wpływ przemysłu paliwowego na eksploatację pojazdów samochodowych  37
2.4. Ekonomika europejskich przedsiębiorstw samochodowych  40
2.5. Systemowa rola operatorów logistycznych i spedytorów  51
2.6. Wykorzystanie usług samochodowych przez organizatorów turystyki.  52
2.7. Ekonomika europejskiej motoryzacji indywidualnej  55
2.8. Zbiorowy transport samochodowy w miastach  56
2.9. Ekonomika rozwoju i utrzymania europejskiej sieci drogowej  61
2.10. Znaczenie ekonomiczne innowacji i działań rozwojowych w sektorze samochodowym  65
2.11. Ochrona interesów zawodowych i pracowniczych w sektorze samochodowym 67
2.12. Działania konkurencyjnych wobec samochodu środków transportu 69
2.13. Presja ekologiczna na transport samochodowy w UE  71

3. ANALIZA EKONOMICZNA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
3.1. Tendencje w strukturze i funkcjonowaniu rynków samochodowych UE  73
3.2. Uwarunkowania dominacji przewoźników na rynkach samochodowych UE  80
3.3. Struktura podmiotowa sektora transportu samochodowego UE  82
3.4. Produktywność i konkurencyjność przewoźników samochodowych w UE   85
3.5. Operatorzy logistyczni UE  89
3.6. Zyskowność i rentowność firm samochodowych w UE  91
3.7. Problem kosztów zewnętrznych europejskiego transportu samochodowego  94
3.8. Efekty makroekonomiczne, mikroekonomiczne i regionalne działalności transportu samochodowego w UE  99
3.9. Równowaga rozwoju przewozów samochodowych i rozwoju infrastruktury  101
3.10. Rola podmiotów międzynarodowych w rozwoju transportu samochodowego UE 109

4. WSPÓLNOTOWA REGULACJA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
4.1. Celowość i uwarunkowania wspólnej regulacji transportu samochodowego 112
4.2. Ewolucja i skuteczność dotychczasowej polityki regulacyjnej UE w sferze transportu samochodowego 117
4.3. Narodowe systemy regulacyjne transportu samochodowego UE 123
4.4. Dostęp do zawodu przewoźnika samochodowego 126
4.5. Wspólnotowe prawo jazdy  130
4.6. Dodatkowe wymogi w zakresie kwalifikacji kierowców  133
4.7. Świadectwa kwalifikacji zawodowych i zaświadczenia dla kierowcy  135
4.8. Wolność dostępu do międzynarodowych rynków samochodowych 136
4.9. Samochodowe rynki kabotażowe 139
4.10. Regulacje w zakresie czasu pracy w transporcie samochodowym 145
4.11. Dzierżawienie pojazdów z zagranicy bez kierowcy 151
4.12. Ceny usług za przewozy samochodowe 152
4.13. Zasady uczciwej konkurencji  155
4.14. Samochodowe przepisy i normy techniczne  158
4.15. Przepisy i normy ekologiczne transportu samochodowego UE 164
4.16. Wolność tranzytu drogowego w UE 169
4.17. Wspólnotowy Kodeks Celny a systemy karnetów TIR i ATA  175
4.18. Ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w UE 179
4.19. Harmonizacja podatków samochodowych w UE  180
4.20. Ubezpieczenia w transporcie samochodowym UE  185
4.21. Programy wspólnotowe poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 188
4.22. Umowy drogowe UE z państwami trzecimi 191
4.23. Statystyki transportu samochodowego

5. INTEGRACJA POLSKIEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Z SYSTEMEM UNII EUROPEJSKIEJ
5.1. Analiza ekonomiczna sektora samochodowego w Polsce
5.2. Przygotowanie polskiego transportu samochodowego do akcesji w latach 1990 + 2003
5.3. Drogowe postanowienia załączone do Traktatu Akcesyjnego z Aten 
5.4. Nowe polskie prawo drogowe z lat 1990 + 2005
5.5. Ocena skutków akcesji w polskim transporcie samochodowym 
5.6. Pomoc finansowa UE w zakresie inwestycji drogowych w Polsce
5.7. Sektor samochodowy i motoryzacja w polskiej polityce transportowej

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ MOTORYZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Cena :54,60 zł

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ MOTORYZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011. Wyjaśniono strukturę i zakres obowiązywania przepisów, zasady homologacji typu pojazdów lekkich oraz możliwości rozszerzenia homologacji, jak również zasady homologacji typu pojazdów ciężkich

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

TRANSPORT DROGOWY A JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. MODELOWANIE KOMPUTEROWE W MEZOSKALI
Cena :46,20 zł39,08 zł

TRANSPORT DROGOWY A JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. MODELOWANIE KOMPUTEROWE W MEZOSKALI

Książka zawiera opis podstawowych elementów systemów zarządzania i monitoringu jakości powietrza w obszarach miejskich, struktury najczęściej stosowanych europejskich modeli emisji, modeli ruchu potoku pojazdów stosowanych przy ocenie jakości powietrza oraz dynamiki ruchu pojazdu, modelowania emisji w układach komunikacyjnych, pola prędkości powietrza i rozprzestrzeniania się związków szkodliwych spalin oraz przykładowe obliczenia symulacyjne emisji i rozprzestrzeniania się związków szkodliwych

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

PRAWO TRANSPORTU LĄDOWEGO
Cena :52,50 zł

PRAWO TRANSPORTU LĄDOWEGO

PRAWO TRANSPORTU LĄDOWEGO. W książce opisano: prawo transportowe, umowa przewozu, problematyka prawna przewozu osób i towarów, zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek, międzynarodowe drogowe prawo przewozowe, międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe, uregulowania rynkowe transportu kolejowego, regulacja prawna przewozów kombinowanych, problematyka prawna usług spedycyjnych, dochodzenie roszczeń w transporcie, elementy ubezpieczeń transportowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator