język: PolskiEnglish

PRAWO TRANSPORTU LĄDOWEGO

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorEdward Mendyk, Władysław Górski

ISBN978-83-206-1566-1

Liczba stron252

Oprawamiękka

FormatB5 (176×250mm)

Rok wydania2016/ dodruk wydania z 2005

Językpolski


Cena : 52,50 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

PRAWO TRANSPORTU LĄDOWEGO

Prawo transportowe - umowa przewozu, problematyka prawna przewozu osób i towarów. Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek. Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. Uregulowania rynkowe transportu kolejowego. Regulacja prawna przewozów kombinowanych. Problematyka prawna usług spedycyjnych. Dochodzenie roszczeń w transporcie. Elementy ubezpieczeń transportowych.

Prawo transportu lądowego. Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszy podręcznik zawiera syntetycznie opracowane aktualne uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób. Uwzględnia liczne zmiany prawne, które nastąpiły w ostatnich latach w związku z dostosowywaniem polskiego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.(stan prawny na dzień  1 stycznia 2005 roku).

Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego i niektóre wzory dokumentów przewozowych.

Dodatkowe informacje:

Przedmowa
W ostatnich latach nastąpiły liczne zmiany w systemie polskiego prawa, w tym również w odniesieniu do transportu. Zmiany te nastąpiły przede wszystkim w związku z przystosowywaniem naszego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.

Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele trudności interpretacyjnych. W tej sytuacji wydanie syntetycznego opracowania prawa transportu lądowego, najważniejszego w naszych warunkach, jest jak najbardziej na czasie.
Opracowanie ma charakter podręcznika, ujętego w sposób jasny i przystępny, bez obciążenia teoretycznego. Wywody odnoszą się głównie do transportu drogowego (samochodowego) oraz kolejowego. Problematyka innych gałęzi transportu jest jedynie zasygnalizowana.

Podręcznik jest pomyślany w taki sposób, aby mógł służyć słuchaczom studiów zarówno prawniczych, jak i ekonomicznych. Może służyć także praktyce gospodarczej. Odnosi się to zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają stałej obsługi prawnej i muszą sami sobie radzić ze skomplikowanymi problemami prawa transportowego. Chodzi zarówno o przewoźników czy spedytorów, jak też o przedsiębiorstwa korzystające z usług transportu, którym taka pomoc jest szczególnie potrzebna.
Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. dużo uwagi poświecono problematyce przewozów międzynarodowych, zarówno pasażerskich, jak i towarowych.
Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego, jak też niektóre wzory dokumentów przewozowych.
Autorzy

Kup Teraz! Książka i podręcznik na temat prawa transportu lądowego - polecamy!

Spis treści:

Przedmowa /9

Rozdział I. Źródła prawa transportowego
1. Pojęcie prawa transportowego /11
2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania /17
3. Przepisy szczególne /18
4. Przewozy krajowe i międzynarodowe /19

Rozdział II. Umowa przewozu. Problematyka ogólna
1. Istota umowy przewozu /21
2. Zawarcie umowy przewozu /24
3. Przewóz osób a przewóz rzeczy (przesyłek, ładunków) /28

Rozdział III. Problematyka prawna przewozu osób
1. Podstawy prawne /30
2. Umowa o przewóz osób /31
3. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu /32
4. Przewóz bagażu /33
5. Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego /34
6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia przewozu /35

Rozdział IV. Problematyka prawna przewozów towarowych
1. Pojęcie przesyłki /36
2. Zawarcie umowy o przewóz przesyłki /37
3. Prawa i obowiązki wysyłającego /43
4. Obowiązki i prawa przewoźnika /45
5. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki (adresata)  /47
6. Umowy obrotu gospodarczego a przewóz przesyłek  /49
7. Przewóz ładunku najętym (zaczarterowanym, leasingowanym) środkiem transportu  /50
8. Wykonanie przewozu  /52

Rozdział V. Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek
1. Szkody transportowe  /56
2. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki /57
3. Odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminu przewozu /60

Rozdział VI. Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe
1. Źródła prawa  /61
2. Przewóz towarów  /63
Przesyłka towarowa  /63
Warunki przyjęcia do przewozu /63
Treść i forma listu przewozowego /66
Zawarcie umowy przewozu /72
Należności przewozowe /72
Zmiany umowy o przewóz /75
Wydanie przesyłki /79
Odpowiedzialność przewoźnika /80
3. Międzynarodowe okazjonalne przewozy osób transportem drogowym /86
Zakres obowiązywania i podstawowe określenia /87
Wymogi względem przewoźników i pojazdów /87
Warunki dostępu do międzynarodowego rynku usług przewozowych /89
Dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów okazjonalnych /91
Kwestie celne i podatkowe drogowego transportu pasażerskiego /92

Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe
1. Źródła prawa /95
2. Przewozy osób i bagażu /97
Umowa o przewóz /97
Dokument na przejazd /99
Prawa i obowiązki podróżnego i przewoźnika /100
Zmiana umowy /103
Przewóz grupowy /104
Przewóz bagażu /104
Odpowiedzialność przewoźnika /105
3. Przewóz towarów /107
Przesyłka towarowa i jej rodzaje /107
Warunki przyjęcia do przewozu /110
Treść i forma listu przewozowego /116
Zawarcie umowy przewozu /124
Należności przewozowe /126
Zmiany umowy o przewóz /132
Wydanie przesyłki /136
Odpowiedzialność przewoźnika /138

Rozdział VIII. Uregulowania rynkowe transportu kolejowego
1. Udostępnianie przewoźnikom infrastruktury kolejowej /146
Unormowania unijne /146
Regulacje krajowe /146
2. Wzajemne użytkowanie wagonów kolejowych /152
Użytkowanie wagonów pasażerskich /153
Użytkowanie wagonów towarowych /155

Rozdział IX. Regulacja prawna przewozów kombinowanych
1. Pojęcia podstawowe /160
2. Ogólne podstawy prawne /162
3. Regulacje transportowe systemu UIRR oraz ICF /164
4. Dokumenty przewozowe /175

Rozdział X. Problematyka prawna usług spedycyjnych
1. Usługi spedycyjne /178
2. Umowa spedycji /180
3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora /181
4. Szczególne przykłady usług spedycyjnych /185

Rozdział XI. Dochodzenie roszczeń w transporcie
1. Przedawnienie roszczeń w transporcie /189
2. Rozłożenie ciężaru dowodowego /190
3. Protokół o stanie przesyłki /192
4. Komisyjny protokół szkodowy /195
5. Postępowanie reklamacyjne w transporcie /197

Rozdział XII. Elementy ubezpieczeń transportowych
1. Organizacja prawna działalności ubezpieczeniowej
2. Ubezpieczenie środków transportowych (casco)
3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
4. Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo)
5. Ubezpieczenie przewoźnika samochodowego od odpowiedzialności cywilnej przy przewozie przesyłek w transporcie zagranicznym

Wybrane akty normatywne
1. Wyciąg z kodeksu cywilnego
Umowa przewozu
Umowa spedycji
2. Ustawa — Prawo przewozowe
Wykaz podstawowej literatury
Wzory dokumentów przewozowych
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ MOTORYZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Cena :54,60 zł

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ MOTORYZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011. Wyjaśniono strukturę i zakres obowiązywania przepisów, zasady homologacji typu pojazdów lekkich oraz możliwości rozszerzenia homologacji, jak również zasady homologacji typu pojazdów ciężkich

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY. POJAZDY SAMOCHODOWE
Cena :69,00 zł59,28 zł

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY. POJAZDY SAMOCHODOWE

Książka opisująca budowę i działanie pojazdów użytkowych, czyli samochodów ciężarowych, specjalnych, terenowych, autobusów, oraz ich układów i zespołów. Opisano najważniejsze i najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne, charakterystyczne dla tej grupy pojazdów i decydujące o ich przydatności do przewozu ładunków oraz osób, jak również wykonywania określonych zadań transportowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

SEKTOR SAMOCHODOWY UNII EUROPEJSKIEJ
Cena :47,25 zł

SEKTOR SAMOCHODOWY UNII EUROPEJSKIEJ

Książka pt. Sektor samochodowy Unii Europejskiej. W podręczniku opisano zagadnienia związane z: sektorem samochodowym we współczesnej cywilizacji, analiza roli samochodu w grze rynkowej europejskich podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczna transportu samochodowego Unii Europejskiej, wspólnotowa regulacja transportu samochodowego, integracja polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
Cena :50,40 zł42,28 zł

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW

Sprzęgła główne, skrzynki biegów, zwalniacze, przystawki odbioru mocy, skrzynki rozdzielcze i reduktory, wały napędowe, mosty napędowe, mechaniczne i automatyczne skrzynki biegów w samochodach ciężarowych i autobusach.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator