język: PolskiEnglish

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU MIEJSKIEGO

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorPraca zbiorowa, Tomasz Szczuraszek

ISBN978-83-206-1557-9

Liczba stron344

Oprawatwarda

FormatB5 (176×250mm)

Językpolski


Produkt archiwalny
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU MIEJSKIEGO (wydanie 1 - dodruk)
Gromadzenie danych o zdarzeniach drogowych. Ocena stanu zagrożenia w ruchu drogowym dokonywana na podstawie statystyk zdarzeń drogowych. Podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych. Zarządzanie prędkością. Najczęstsze wady infrastruktury drogowej.

W książce pt. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, przedstawiono procedury i przykłady ocen zagrożenia w ruchu drogowym, od ogólnych do bardzo szczegółowych, dotyczące miejsc niebezpiecznych na sieci drogowej miasta. Przedstawiono także procedury i przykłady badania efektywności przebudowy elementów sieci drogowych, których zakładanym celem była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opisano typowe wady infrastruktury drogowej z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów specjalności drogowej i transportowej, zajmujących się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, a także dla studentów ww. specjalności.

Spis treści:

Przedmowa /7

1. Wprowadzenie /9
1.1 Wady sieci drogowych polskich miast /9
1.2 Niedocenianie wpływu środowiska drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego /10
1.3 Konieczność działań systemowych /12

2. Gromadzenie danych o zdarzeniach drogowych /14
2.1 Zagrożenie w ruchu drogowym /14
2.2 Potrzeba gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych oraz rodzaje baz danych /19
2.3 Źródła danych o zdarzeniach drogowych /23
2.4 Komplementarny system gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych – WZDR /30

3. Oceny stanu zagrożenia w ruchu drogowym dokonywane na podstawie statystyk zdarzeń drogowych /42
3.1 Ocena stanu zagrożenia w ruchu drogowym odniesiona do całego miasta 
3.2 Ocena stanu zagrożenia w ruchu drogowym w rejonach komunikacyjnych miasta /53
3.3 Ocena stanu zagrożenia w ruchu drogowym na poszczególnych elementach sieci drogowej /59
3.4 Wybór miejsc niebezpiecznych /65
3.5 Szczegółowa ocena miejsc niebezpiecznych /73
3.6 Ocena efektywności podejmowanych działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego /78

4. Podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych /85
4.1 Struktura przyczyn zdarzeń drogowych / 85
4.2 Użytkownik drogi /90
4.3 Środowisko drogi /94
4.4 Prędkość /100

5. Sposoby kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego /110
5.1 Pojazd /110
5.2 Użytkownik drogi /113
5.3 Środowisko drogi /116
5.4 Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów /119
5.5 Skrzyżowania /132
5.6 Odcinki międzywęzłowe /148
5.7 Pasywne i aktywne urządzenia bezpieczeństwa /154

6. Zarządzanie prędkością  /158
6.1 Sposoby zarządzania prędkością  /158
6.2 Prędkość miarodajna i eksploatacyjna /162
6.3 Komunikacyjne strefy prędkości /168
6.4 Środki prawne służące do zarządzania prędkością /174
6.5 Środki spowalniające ruch poprzez oddziaływanie na psychikę kierowców /177
6.6 Środki fizycznie zmuszające kierowców do zmniejszenia prędkości na odcinkach ulic /191
6.7 Środki fizycznie zmuszające kierowców do zmniejszenia prędkości na skrzyżowaniach /205
6.8 Warunki wdrażania środków spowalniających ruch /224

7. Najczęstsze wady infrastruktury drogowej /239
7.1 Wady infrastruktury drogowej z punktu widzenia pieszych /239
7.2 Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane /259
7.3 Skrzyżowania z wyspą centralną /273
7.4 Lokalizacja obiektów o znacznym potencjale ruchotwórczym /282

8. Studium poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego /288
8.1 Pierwszy przykład – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu skanalizowanym /288
8.2 Drugi przykład – przebudowa skrzyżowania skanalizowanego /298
8.3 Trzeci przykład – przebudowa skrzyżowania częściowo skanalizowanego z sygnalizacją świetlną  /310

9. Analiza efektywności działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  /323
9.1 Pierwszy przykład – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym i z sygnalizacją świetlną /323
9.2 Drugi przykład – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu wielowlotowym z sygnalizacją świetlną  /330

Literatura  /338

Informacja dodatkowa:
2 października 2006 roku została przyznana pracownikom Katedry Budownictwa Drogowego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi za książkę Bezpieczeństwo ruchu miejskiego.

W czerwcu 2006 roku za opracowanie podręcznika Bezpieczeństwo ruchu miejskiego oraz prace badawcze i wydawnictwa naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zespół Katedry Budownictwa Drogowego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Szczuraszka w składzie: dr inż. Grzegorz Bedyn, dr inż. Jacek Chmielewski, dr inż. Jan Kempa otrzymał Nagrodę "Polskie drogi' XXI".

Książka i podręcznik na temat bezpieczeństwa ruchu miejskiego - polecamy!

Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator