język: PolskiEnglish

PODSTAWY REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH. POJAZDY SAMOCHODOWE

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorJan Unarski, Jerzy Wicher, Leon Prochowski, Wojciech Wach

ISBN978-83-206-1940-9

Liczba stron360

Oprawatwarda

FormatB5 (176×250mm)

Rok wydania2014

Językpolski


Cena : 73,50 zł54,28 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

PODRĘCZNIK AKADEMICKI - PODSTAWY REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH.
Przebieg wypadku drogowego. Mechanika ruchu samochodu w sytuacjach krytycznych. Zasady opisu miejsca wypadku drogowego. Proces hamowania i jego rekonstrukcja. Elementy mechaniki zderzenia. Zderzenie samochodu z pieszym. Analiza czasowo-przestrzenna wypadku drogowego. Analiza wypadków drogowych w warunkach ograniczonej widoczności.

Podręcznik akademicki poświęcony rekonstrukcji wypadków drogowych. Opisano podstawy mechaniki ruchu samochodu w sytuacjach krytycznych oraz przebieg i charakterystykę wypadku drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów hamowania, wywracania i zderzenia (także z pieszym). Przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu medycyny wypadkowej i biomechaniki. Podano zasady opracowywania opisu i dokumentacji miejsca wypadku. Zaprezentowano stosowane metody analizy jego przebiegu (obliczeniowe, graficzne i wspomagane komputerowo), ilustrując wykład konkretnymi przykładami z praktyki sądowej.

Odbiorcy książki:
Studenci kierunków samochodowych i transportowych wyższych uczelni technicznych, rzeczoznawcy, biegli sądowi, funkcjonariusze wydziałów ruchu drogowego Policji, prokuratorzy, pracownicy firm ubezpieczeniowych.

Spsi treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń 
Przedmowa 
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka wypadków drogowych 
1.1. Pojęcia i określenia 
1.2. Klasyfikacja zderzeń 
1.3. Statystyka wypadków drogowych i ich przyczyn 
Rozdział 2. Przebieg wypadku drogowego 
2.1. System człowiek-pojazd-otoczenie 
2.2. Proces narastania zagrożenia w sytuacji krytycznej 
2.3. Fazy wypadku drogowego 
2.4. Przebieg typowych wypadków drogowych 
2.4.1. Zderzenie samochodów 
2.4.2. Potrącenie pieszego 
2.4.3. Zderzenie pojazdu jednośladowego z samochodem 
2.5. Kompatybilność pojazdów a przebieg zderzenia 
Rozdział 3. Mechanika ruchu samochodu w sytuacjach krytycznych 
3.1. Koło jezdne samochodu
3.1.1. Podstawowe informacje techniczne o oponach 
3.1.2. Poślizg koła
3.1.3. Siły i momenty działające na koło samochodu 
3.1.4. Opór toczenia 
3.1.5. Ogólna charakterystyka przyczepności 
3.1.6. Przyczepność na mokrej nawierzchni. Aquaplaning 
3.2. Siły oporu ruchu pojazdów 
3.3. Napędzanie 
3.3.1. Wyznaczanie prędkości jazdy i siły napędowej. Przełożenie 
3.3.2. Równanie ruchu samochodu 
3.3.3. Bilans mocy podczas napędzania 
3.4. Ruch swobodny samochodu 
3.5. Nacisk kół na drogę. Reakcje normalne 
3.6. Rozpędzanie i właściwości trakcyjne 
3.6.1. Charakterystyka trakcyjna i zapas siły napędowej
3.6.2. Maksymalne przyspieszenie osiągane podczas rozpędzania 
3.7. Hamowanie 
3.7.1. Siły działające na pojazd podczas hamowania 
3.7.2. Maksymalna siła hamowania. Hamowanie a przyczepność kół do drogi 
3.7.3. Przebieg hamowania. Długość drogi hamowania i zatrzymania 
3.8. Ruch krzywoliniowy 
3.8.1. Promień skrętu 
3.8.2. Boczne znoszenie ogumienia i jego wpływ na krzywoliniowy ruch pojazdu 
3.8.3. Nadsterowność i podsterowność pojazdu 
3.9. Zarzucenie samochodu i osi jezdnych 
3.9.1. Wyznaczenie wartości prędkości granicznej 
3.9.2. Wpływ nachylenia łuku drogi na prędkość graniczną 
Rozdział 4. Zasady opisu miejsca wypadku drogowego 
4.1. Oględziny i opis miejsca wypadku 
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Ślady na miejscu wypadku 
4.1.3. Ślady kół 
4.1.4. Zarysowania nawierzchni 
4.1.5. Obszary rozrzutu odłamków 
4.2. Pomiary na miejscu wypadku i wykonanie szkicu
4.2.1. Uwagi ogólne 
4.2.2. Punkty i linie bazowe 
4.2.3. Pozycja pojazdu 
4.2.4. Pomiar śladów prostoliniowych 
4.2.5. Pomiar śladów krzywoliniowych 
4.2.6. Pomiar krzywizny jezdni 
4.2.7. Pomiar kąta nachylenia jezdni 
4.3. Uwagi końcowe 
Rozdział 5. Dokumentacja fotograficzna. Fotogrametria 
5.1. Optyka kamery fotograficznej 
5.2. Dokumentacja fotograficzna 
5.2.1. Uwagi ogólne 
5.2.2. Czynności wstępne na miejscu wypadku przed przystąpieniem do fotografowania 
5.2.3. Informacje na temat kamery oraz zdjęcia źródłowe 
5.2.4. Widoki sytuacyjne z dalszej odległości 
5.2.5. Widoki ogólne miejsca wypadku 
5.2.6. Widoki szczegółowe 
5.2.7. Położenia powypadkowe pojazdów i pozycje końcowe ofiar wypadku 
5.2.8. Uszkodzenia i odkształcenia pojazdów 
5.2.9. Widok z miejsca kierowcy 
5.2.10. Zdjęcia nocne 
5.3. Rzut środkowy i rzut równoległy prostokątny 
5.4. Fotogrametria 
5.4.1. Uwagi ogólne 
5.4.2. Metoda siatki 
5.4.3. Metoda restytucji koła głębokości 
Rozdział 6. Proces hamowania i jego rekonstrukcja 
6.1. Wiadomości wstępne 
6.2. Hamowanie w ruchu prostoliniowym 
6.2.1. Zachowanie prostoliniowego toru podczas hamowania 
6.2.2. Wyznaczanie długości śladów hamowania 
6.3. Ocena prędkości początkowej na podstawie śladów hamowania 
6.3.1. Nawierzchnia jednorodna 
6.3.2. Nawierzchnia o zróżnicowanej przyczepności 
6.4. Hamowanie w krzywoliniowym ruchu samochodu 
6.4.1. Wyznaczanie toru ruchu 
6.4.2. Obliczenie prędkości jazdy 
6.4.3. Obliczenia z wykorzystaniem współczynników korekcyjnych 
6.5. Hamowanie z niesprawnym układem hamulcowym 
6.5.1. Hamowanie jednej osi kół w samochodzie dwuosiowym 
6.5.2. Hamowanie z wykorzystaniem jednego obwodu układu krzyżowego (diagonalnego) 
6.6. Hamowanie z układem ABS 
6.7. Hamowanie silnikiem 
Rozdział 7. Proces wywracania samochodu 
7.1. Obliczenie prędkości maksymalnej na łuku drogi 
7.2. Obliczenia z uwzględnieniem elastyczności zawieszenia 
7.3. Stan równowagi nietrwałej przy wywracaniu. Prędkość krytyczna 
7.4. Typowe odkształcenia nadwozia w procesie wywracania 
Rozdział 8. Elementy mechaniki zderzenia 
8.1. Podstawowe pojęcia i równania mechaniki 
8.2. Podstawowe pojęcia mechaniki zderzenia ciał 
8.3. Zderzenie centralne i mimośrodkowe
8.4. Ciała gładkie i szorstkie 
8.5. Zasada zachowania pędu i krętu 
8.6. Współczynnik restytucji 
8.7. Energia w układzie zderzających się ciał 
Rozdział 9. Analiza procesu zderzenia samochodó
9.1. Wiadomości wstępne 
9.2. Model matematyczny zderzenia dwóch samochodów. Równania pędu i krętu 
9.3. Oszacowanie masowego momentu bezwładności 
9.4. Oszacowanie współczynnika restytucji 
9.5. Model matematyczny zderzenia dwóch samochodów. Zapis macierzowy 
9.6. Metody energetyczne analizy zderzeń samochodów 
9.6.1. Uwagi ogólne
9.6.2. Charakterystyki sztywności nadwozia 
9.6.3. Metoda Campbe11a 
9.6.4. Rozwinięcie metody Campbe11a. Pojęcia pomocnicze 
9.6.5. Siatki energetyczne 
9.6.6. Metoda McHenry'ego 
9.7. Korekta obliczonych prędkości w rekonstrukcji wypadku drogowego 
9.8. Problem zmiany prędkości w analizie zderzenia samochodów 
9.8.1. Uwagi ogólne 
9.8.2. Definicje zmiany prędkości samochodów w fazie zderzenia 
9.8.3. Zmiana prędkości samochodów w zderzeniu czołowym 
Rozdział 10. Zderzenie samochodu z pieszym 
10.1. Wpływ różnych czynników na bezpieczeństwo pieszego 
10.2. Rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych 
10.3. Fazy wypadku z udziałem pieszych 
10.4. Konstrukcja przedniej części nadwozia 
10.5. Klasyfikacja nadwozi 
10.6. Trajektorie pieszego w fazie lotu 
10.7. Rozwinięcie pieszego 
10.8. Sunięcie pieszego 
10.9. Prędkość kolizyjna samochodu a prędkość odrzutu pieszego 
10.10. Modele matematyczne 
10.10.1. Uwagi ogólne 
10.10.2. Modele o postaci sOD = f(v) 
10.10.3. Modele o postaci v = f(sOD) 
Rozdział 11. Medycyna wypadkowa i biomechanika 
11.1. Wiadomości wstępne 
11.2. Charakterystyczne cechy ciała ludzkiego 
11.3. Typologia i stopień natężenia obrażeń w niektórych rodzajach wypadków 
11.4. Odporność ciała na urazy 
11.5. Obrażenia szyjnego odcinka kręgosłupa "Whiplash" 
11.6. Manekiny i komputerowe modelowanie ludzi 
Rozdział 12. Analiza czasowo-przestrzenna wypadku drogowego 
12.1. Wiadomości wstępne 
12.2. Formy analizy czasowo-przestrzennej 
12.2.1. Uwagi ogólne
12.2.2. Analiza czasowo-przestrzenna w formie analitycznej 
12.2.3. Analiza czasowo-przestrzenna w formie graficznej 
12.3. Uniknięcie potrącenia (najechania) 
12.3.1. Uwagi ogólne 
12.3.2. Uniknięcie potrącenia - ujęcie analityczne 
12.3.3. Uniknięcie potrącenia - interpretacja geometryczna 
12.4. Uniknięcie najechania poprzez omijanie 
12.5. Czas reakcji kierowcy 
12.6. Prędkość ruchu pieszych 
Rozdział 13. Urządzenia rejestrujące ruch pojazdów 
13.1. Wiadomości wstępne 
13.2. Tachografy mechaniczne 
13.2.1. Uwagi ogólne 
13.2.2. Tolerancje przy zapisie na karcie tachografu 
13.2.3. Zapis z karty tachografu w sytuacji szczególnej 
13.3. Tachografy cyfrowe 
13.4. Inne urządzenia rejestrujące, "czarne skrzynki" 
Rozdział 14. Programy komputerowe wspomagające proces rekonstrukcji 
14.1. Wiadomości wstępne 
14.2. Programy rysunkowe 
14.3. Programy fotogrametryczne 
14.3.1. PC-Rect 
14.3.2. PhotoModeler 
14.4. Programy kalkulacyjne 
14.4.1. CRASH3
14.4.2. Rec-Tec 
14.4.3. Drive3 
14.4.4. RWD 
14.4.5. Programy do analizy widoczności w warunkach jazdy nocnej 
14.5. Programy wspomagające analizę czasowo-przestrzenną 
14.5.1. Titan 
14.5.2. Slibar+ 
14.6. Programy symulacyjne
14.6.1 Uwagi ogólne 
14.6.2. SMAC 
14.6.3. CARAT 
14.6.4. V-SIM 
14.6.5. Virtual CRASH 
14.6.6. PC-Crash
14.6.7. HVE 
Rozdział 15. Ocena wiarygodności procesu rekonstrukcj
15.1. Wiadomości wstępne 
15.2. Część rekonstrukcyjna ekspertyzy 
15.3. Część ocenna ekspertyzy 
15.4. Opinie wersyjne 
15.5 Rzetelność prac rekonstrukcyjnych 
15.6. Taktyka rekonstrukcji zdarzenia 
Rozdział 16. Analiza wypadków drogowych w warunkach ograniczonej widoczności 
16.1. Podstawy widoczności i zauważania 
16.2. Podstawowe jednostki i zależności świetlne, podstawy dostrzegania 
16.3. Uproszczone sposoby wyznaczania zasięgu widoczności w światłach mijania 
16.4. Zasady opiniowania wypadków drogowych w warunkach nocnych 
16.5. Widoczność na łuku drogi 
Załączniki 
Z1. Podstawy oceny niepewności w obliczeniach związanych z rekonstrukcją wypadku drogowego 
Z1.1. Błąd pomiaru bezpośredniego 
Z1.2. Błąd a niepewność pomiaru 
Z1.3. Parametry zmiennej losowej Xi 
Z1.4. Niepewność pomiaru pośredniego 
Z1.5. Szacowanie niepewności wielkości wejściowych 
Z2. Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego 
Z3. Przykład akt z postępowania sądowego
Bibliografia 
PORADNIK TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
Cena :89,00 zł79,26 zł

PORADNIK TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Książka przedstawia nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne dotyczące samochodów osobowych ciężarowych, motocykli i ciągników. Bogata i atrakcyjna szata graficzna, składająca się z kolorowych ilustracji, rysunków, wykresów i tabel, ułatwia odnajdywanie poszukiwanych informacji. Adresatami poradnika są mechanicy samochodowi oraz studenci i inżynierowie specjalizujący się w dziedzinie techniki samochodowej, a także uczniowie szkół samochodowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo REA

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator